„Z taktem i uśmiechem”

to druga edycja konkursu integracyjnego realizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Bibliotekę Śląską, pod honorowym patronatem rzecznika praw dziecka.

Minister Marek Michalik – rzecznik praw dziecka osobiście zainaugurował konkurs w Dziale Integracyjno-Biblioterapeutycznym Biblioteki Śląskiej w Katowicach, 5 października br. Uczniowie obecni w czasie inauguracji mogli zapoznać się ze zbiorami specjalnymi i urządzeniami wspierającymi czytelnictwo osób niewidomych oraz razem z ministrem Michalikiem wzięli udział w specjalnych zajęciach przybliżających wiedzę o funkcjonowaniu osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Do udziału w konkursie organizatorzy serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół zawodowych i średnich województwa śląskiego. Jego ideą jest propagowanie właściwych relacji z osobami niepełnosprawnymi w codziennym życiu, szerzenie wiedzy o tym jak wygląda życie z różnymi niepełnosprawnościami oraz o tym, jak pomagać skutecznie.
Uczestnicy konkursu, to jest grupa uczniów wraz z nauczycielem, mają wykonać dowolne, wymyślone przez siebie zadanie, którego istotą będzie nauczenie siebie i innych tego, jak zachowywać się w codziennych kontaktach z osobami niepełnosprawnymi, ze szczególnym podkreśleniem relacji rówieśniczych.

Główną nagrodą w konkursie jest dwudniowa wycieczka do Warszawy połączona ze zwiedzaniem Sejmu i Senatu dla całej zwycięskiej grupy, na każdym poziomie nauczania. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy „Klasa bez barier”.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 28 lutego 2012 roku na adres Biura przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, a zarazem przewodniczącego Rady Programowej Działu Integracyjno-Biblioterapeutycznego Biblioteki Śląskiej posła Marka Plury: 40-833 Katowice, ul. Sławka 5. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie www.plura.pl.

Organizator konkursu Marek Plura: – Zainteresowanie konkursem i pomysłowość uczniów w poprzedniej edycji przerosła oczekiwanie organizatorów. Nasza idea spotkała się z bardzo szerokim odzewem ze strony szkół. Propozycje nadesłane z ponad 40 szkół były tak różnorodne, tak ciekawe i bogate, że kapituła miała poważny kłopot z wybraniem najlepszej. Wśród nich była zbiorowa praca plastyczna w postaci efektownego kalendarza, ale także cykl przemyślanych imprez integracyjnych realizowanych przez cały rok, lekcja wychowawcza, spektakl teatralny, wystawa. Laureatem zostało gimnazjum z Zabrza, w którym uczy się kilkoro uczniów niesłyszących. Dla wszystkich chętnych uczniów przeprowadzane są tam lekcje oraz olimpiady języka migowego. Przygotowano także w grupie integracyjnej przedstawienie kabaretowe z tekstem jednocześnie mówionym i „miganym”. Owocem konkursu jest także wiele bardzo dobrze opracowanych konspektów zajęć szkolnych nt. integracji, które mogłyby służyć tej idei w formie wydawnictwa zwartego lub periodycznego, co we współpracy z Biblioteką Śląską będzie osiągalne. Wierzę, że ten konkurs w nowej oprawie Biblioteki Śląskiej pozostanie trwałym efektem obecnego roku wolontariatu, gdyż szerzy on wśród najmłodszych wiedzę i postawy sprzyjające codziennemu, skutecznemu pomaganiu.

Puma

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również