Rak piersi jednoczy kobiety we wspólnej sprawie

Rak piersi jednoczy kobiety we wspólnej sprawie

Na apel o pomoc Federacji Stowarzyszeń Amazonki i Polskich Amazonek - Ruchu Społecznego odpowiedziało osiem największych organizacji zrzeszających w Polsce aktywne kobiety i dodatkowo cztery organizacje wspierające kobiety chore na raka piersi.

Będą razem domagać się wprowadzenia w Polsce zaleceń Unii Europejskiej, dotyczących organizacji kompleksowego leczenia raka piersi w sieci specjalistycznych ośrodków tzw. Breast Units (lub Breast Cancer Units). Amazonki mają nadzieję, że wspólny głos skuteczniej dotrze do Ministerstwa Zdrowia. Dyskusja zorganizowana przez Amazonki i Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi dotyczyła ułomności leczenia tego nowotworu w Polsce, pomijanych przez nasz system ochrony zdrowia zaleceń Unii Europejskiej w tym zakresie oraz odpowiedzi na pytanie, dlaczego tzw. pakiet onkologiczny nie ma nic wspólnego z ideą Breast Units, chociaż Ministerstwo Zdrowia twierdzi inaczej. Spotkanie zakończyło się pierwszą wspólną inicjatywą – skierowaniem petycji z prośbą o pomoc do przedstawicieli władz najwyższych RP.

8 kwietnia 2015 roku w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie na zaproszenie Polskich Amazonek – Ruchu Społecznego i Federacji Stowarzyszeń Amazonki we współpracy z Polskim Towarzystwem do Badań nad Rakiem Piersi grono zaproszonych gości podjęło dyskusję na temat aktualnej polityki zdrowotnej dotyczącej leczenia nowotworów piersi, w kontekście pomijanych zaleceń Unii Europejskiej w tym zakresie. Spotkanie odbyło się w ramach inicjatywy pacjenckiej DIALOG, zapoczątkowanej w październiku 2014 r. przez Federację Stowarzyszeń Amazonki i Stowarzyszenie Polskie Amazonki – Ruch Społeczny, jako odpowiedź na wycofanie bez wyjaśnień projektu zarządzenia prezesa NFZ, dotyczącego odrębnego kontraktowania tzw. „kompleksowego leczenia raka piersi”.

Rozgoryczone brakiem woli dialogu ze strony Ministerstwa Zdrowia Amazonki zwróciły się z zaproszeniem do współpracy i prośbą o pomoc do największych organizacji zrzeszających aktywne kobiety poza obszarem dotyczącym zdrowia. Swoje deklaracje zgłosiły i wzięły udział w spotkaniu przedstawicielki: Stowarzyszenia Kongres Kobiet, Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Polskiego Stowarzyszenia Kobiet Biznesu, Ligi Kobiet Polskich, Lider She, Europejskiej Unii Kobiet – Sekcja Polska, Stowarzyszenia Most Kobiet, Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich.
Wsparcie wspólnego celu zaofiarowały także Fundacja Onkologiczna Osób Młodych Alivia, Fundacja Rak’n’Roll Wygraj Życie, Fundacja Onkocafe, Fundacja No pasaRak.

– Od lat walczymy o zgodne z unijnymi standardami warunki leczenia kobiet chorych na raka piersi w Polsce, ale nasz głos jest ignorowany – twierdzą zgodnie Elżbieta Kozik ze Stowarzyszenia Polskie Amazonki – Ruch Społeczny i Krystyna Wechmann z Federacji Stowarzyszeń Amazonki. – Podjęłyśmy walkę w imieniu nie tyle swoim i swoich rodzin, co na rzecz przyszłych pokoleń kobiet, które, według prognoz, w coraz większym stopniu zostaną dotknięte rakiem piersi. To jeden z najczęstszych typów nowotworów. Dzięki połączeniu sił możemy osiągnąć więcej niż w pojedynkę. Razem nie damy się zbyć wymijającymi odpowiedziami – dodają.

Chociaż Unia Europejska od dziewięciu lat stanowczo zaleca stworzenie do 2016 r. sieci Breast Units w każdym kraju członkowskim, to te apele są przez Ministerstwo Zdrowia konsekwentnie ignorowane. W marcu 2014 r. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił projekt zarządzenia w sprawie odrębnego kontraktowania tzw. „kompleksowego leczenia raka piersi” i skierował go do konsultacji społecznych. W lipcu 2014 r. projekt został odwołany – początkowo bez żadnych merytorycznych wyjaśnień, następnie pod pretekstem wdrażania pakietu onkologicznego, który nie tylko nie jest rozwiązaniem problemu, a wręcz może być dodatkowym kłopotem w diagnostyce i leczeniu raka piersi.

Sieć Breast Units – unijny standard leczenia raka piersi

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór u kobiet, a liczba zachorowań zwiększy się w ciągu kolejnych dekad o ok. 2 proc. rocznie (środowiska medyczne często wspominają o „epidemii”). W Polsce w 1980 r. zdiagnozowano tylko 5100 zachorowań na raka piersi.
W 2012 roku zachorowało już 17.000 kobiet. Ponad 5 600 kobiet rocznie umiera w Polsce z tego powodu. Rak piersi jest pierwszą przyczyną zgonów kobiet przed 65 rokiem życia. Skuteczność leczenia raka piersi w Polsce jest o ok. 10 proc. gorsza od średniego poziomu europejskiego i o ok. 15 proc. gorsza od wyników leczenia w takich krajach jak Francja czy Szwecja. Oznacza to, że z powodu raka piersi każdego roku umiera w Polsce niepotrzebnie przynajmniej 1700 kobiet.

Od końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku wiadomo, że właściwa organizacja sposobu leczenia raka piersi może podnieść skuteczność leczenia nawet o 10 proc.. Najlepsze efekty w leczeniu raka piersi osiągają tzw. BREST UNITS (LUB BREST CANCER UNITS) czyli wielodyscyplinarne ośrodki specjalizujące się w koordynowanym leczeniu tego nowotworu.
Koncepcja BREAST UNIT zakłada jedność i koordynację całej ścieżki postępowania z chorą, od diagnostyki przez leczenie chirurgiczne, chemioterapię, radioterapię, rehabilitację, po leczenie paliatywne i wsparcie socjopsychologiczne. Ważne jest, aby chora mogła się leczyć jak najbliżej domu. Wszystkie usługi świadczone w BREAST UNITS muszą odpowiadać określonym kryteriom jakościowym, m.in. takim jak: czas realizacji diagnostyki i terapii, skala doświadczenia i rodzaj personelu (np. min. 100 operacji danego typu rocznie) oraz standardy postępowania klinicznego. Wszystkie kryteria jakościowe są stale monitorowane i poddawane cyklicznym audytom.
BREAST UNITS są od dziewięciu lat konsekwentnie i stanowczo zalecane przez Parlament Europejski i Komisję Europejską. Czteryt kolejne dokumenty (dwie rezolucje PE: z 2003 r., i 2006 r.; oświadczenie pisemne PE z 2010 r. podpisane m.in. przez 41 polskich europosłów; raport Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z lipca 2014 r.) zalecały stworzenie do 2016 r sieci BREAST UNITS w każdym kraju europejskim.
– Fakt, że Breast Units gwarantują każdej kobiecie – niezależnie od jej miejsca zamieszkania – taką samą, możliwie najwyższą jakość opieki ma ogromne znaczenie dla wyników leczenia. Ta jakość musi być cały czas monitorowana i potwierdzana w cyklicznych audytach. – tłumaczy prof. dr hab. Tadeusz Pieńkowski, prezes Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi.
Jak czytamy w raporcie pt. „Rak piersi w Polsce – leczenie to inwestycja”, (Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2014) taka zmiana organizacji leczenia raka piersi może i powinna być potraktowana jako inwestycja przynosząca w przyszłości wymierne korzyści: Wartość nowych rozwiązań organizacyjnych obejmujących diagnostykę i kompleksowe, skoordynowane leczenie oraz nowe opcje terapeutyczne powinna być oceniana w szerszym niż dotychczas ujęciu – uwzględniającym ich wpływ na życie chorych, na koszty systemu opieki społecznej i koszty pośrednie dla gospodarstw osób chorych i dla całej gospodarki. Uzyskana poprawa wyników leczenia będzie długofalową inwestycją w kobiety chore na raka piersi, które chcą i mogą ponownie żyć pełnowartościowo – pozostając aktywnymi w rodzinie, społeczeństwie i w pracy – generując dochód narodowy i ograniczając wydatki sektora finansów publicznych, związane z niezdolnością do pracy i pobieranymi zasiłkami lub rentą.

List otwarty na rzecz Breast Units

W imieniu własnym i wielu tysięcy kobiet, które chorowały, chorują lub w przyszłości zachorują na raka piersi przedstawicielki kilkunastu organizacji podpisały list otwarty zawierający apel o pomoc we wprowadzeniu w Polsce unijnych zaleceń dotyczących organizacji leczenia nowotworu piersi w specjalistycznych ośrodkach BREAST UNITS. Dokument został skierowany do prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, marszałka Sejmu RP Radosława Sikorskiego, marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, prezes Rady Ministrów RP Ewy Kopacz, Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu oraz ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.

pr

Data publikacji: 09.04.2015 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również