Wady wzroku stanowią ogromne obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej i gospodarek na całym świecie

Wady wzroku stanowią ogromne obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej i gospodarek na całym świecie

W marcu 2010 r. w Wiedniu odbywał się globalny kongres AMD Alliance International (AMDAI), na którym ogłoszono pierwsze w historii szacunki globalnych kosztów związanych z utratą wzroku - blisko 3 biliony dolarów (2 954 mld dolarów, 2 189 mld euro) dla 733 mln ludzi z częściową lub pełną utratą wzroku w 2010 roku(1). Tylko w Europie(2) bezpośrednie koszty związane z leczeniem wzroku wynoszą 512 mld dolarów (377 mld euro), koszty pośrednie wynoszą łącznie 181 mld dolarów (134 mld euro) dla tego regionu.

Co ważniejsze, koszty te mają dramatycznie wzrastać do 2020 roku, o ile na całym świecie nie zostaną przedsięwzięte skuteczne strategie profilaktyki i leczenia. Bieżące koszty obejmują bezpośrednie wydatki w służbie zdrowia, czas nieformalnej opieki, utratę produktywności oraz nieskuteczność w kwestii podniesienia podatków na pokrycie wydatków w służbie zdrowia.
– Wyniki tego badania bazują na najpewniejszych dostępnych danych dotyczących światowych kosztów związanych z utratą zdrowia – mówi profesor Alan Cruess, kierownik Wydziału Okulistyki na Uniwersytecie Dalhousie (Kanada) oraz przewodniczący Naukowego Panelu Doradczego AMDAI (AMD Alliance International Scientific Advisory Panel). Dr Penny Hartin, prezes Światowego Związku Niewidomych (World Blind Union), dodaje: -Wiemy, że wraz z rosnącym przyrostem ludności koszty te będą rosnąć w szybkim tempie i znacznie obciążą światowe systemy ochrony zdrowia, chyba że już teraz podejmiemy jakieś działania prewencyjne. To przełomowe badanie dostarcza nam narzędzi, których potrzebujemy do stałej współpracy z ONZ i rządami państw.

Zalecenia dotyczące zmniejszenia obciążeń chorobami
Obciążenia związane z wadami wzroku, na które zwraca się uwagę w raporcie, można zmniejszyć poprzez wczesne wdrażanie krajowych planów zdrowotnych dotyczących wzroku, które obejmują strategie skutecznej profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób niedowidzących. Rzecznicy ds. wzroku oraz specjaliści z zakresu zapobiegania utracie wzroku z AMD Alliance International oraz wspólnie określili pięć kluczowych zaleceń:
· częste badanie osób chorych na cukrzycę, a także osób starszych, u których wzrasta ryzyko zachorowania na retinopatię, zwyrodnienie plamki żółtej i jaskrę;
· zwiększenie liczby szkoleń z zakresu operowania zaćmy dla lekarzy z regionów rozwijających się;
· większa dostępność niedrogich okularów i soczewek do korygowania ametropii;
· finansowanie i rozpowszechnianie leków przeciwko ślepocie rzecznej i jaglicy dla populacji dotkniętych tymi schorzeniami;
· wczesne leczenie chorób wzroku u dzieci, w tym zaćmy i jaskry.
Raport uwzględnia też koszty utraty wzroku w związku z określonymi wadami wzroku. Według badania AMDAI, światowe koszty związane tylko z wadami wzroku spowodowanymi zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD) wynoszą 343 mld USD, w tym 255 mld USD bezpośrednich kosztów ponoszonych przez służbę zdrowia. Z badań wynika, że AMD ma główny udział, jeśli chodzi o obciążenie ekonomiczne w krajach rozwiniętych, w których zarówno średnia długość życia, jak i koszty opieki zdrowotnej są wyższe.
W raporcie oszacowano również globalne obciążenia zdrowotne związane z wadami wzroku, które obliczono przy użyciu wskaźnika DALY (Disability Adjusted Life-Years – lata życia skorygowane niesprawnością), jednostki miary stosowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Szacuje się, że na całym świecie ludzie z wadami wzroku utracą łącznie 118 mln lat życia w zdrowiu (DALY) z powodu niesprawności oraz przedwczesnej śmierci w 2010 roku, z czego AMD będzie odpowiadać za 6 mln DALY. Raport przewiduje, że jeśli obecne tendencje będą się utrzymywać, to obciążenia zdrowotne wzrosną do 150 mln DALY w 2020 roku.
– IAPB wyraża swoje uznanie dla AMD Alliance International i Access Economics za przedsięwzięcie tego ważnego badania. Raport dostarcza dalszych dowodów na ogrom kosztów oraz negatywny wpływ ślepoty i wad wzroku na światową gospodarkę – twierdzi Peter Ackland, prezes Międzynarodowej Agencji do Zapobiegania Ślepocie (Agency for the Prevention of Blindness; IAPB). – To ironia losu, że 80 proc. przypadków całkowitej utraty wzroku można zapobiec oraz że sprawdzone i przetestowane rozwiązania dla tej znaczącej, globalnej kwestii zdrowotnej są łatwo dostępne w ramach programu VISION 2020. Koszt wdrożenia tych rozwiązań stanowiłby jedynie maleńką cząstkę tych 3 bilionów dolarów, które, jak szacuje się w raporcie, będą wydawane każdego roku w związku z wadami wzroku. W związku z tym IAPB w pełni popiera wezwanie do podjęcia działań wystosowane przez AMD Alliance i zaleca, by wszyscy, którzy są zainteresowani kwestią rozwoju oraz zwalczaniem ubóstwa, przeczytali ten raport.
– Mimo iż koszty ponoszone przez służbę zdrowia związane z wadami wzroku były już raportowane przez poszczególne kraje, niniejszy raport jest pierwszym, który podejmuje próbę oszacowania globalnych kosztów z punktu widzenia społeczeństwa – mówi Steve Winyard, kierownik ds. public policy w RNIB (Royal National Institute of Blind People), doradca ekonomiczny oraz były przewodniczący AMD Alliance International. -Poza bezpośrednimi kosztami opieki medycznej są jeszcze znaczące koszty pochodne dla regionalnych gospodarek, których nie można pomijać. W zasadzie szacujemy, że na 17 proc. całkowitych kosztów światowych składa się utrata produktywności przez ludzi z tą niesprawnością, przedwczesna umieralność spowodowana wadami wzroku oraz wartość czasu nieformalnej opieki. Nasze wyniki uwypuklają ogromne światowe koszty w związku z utratą wzroku oraz konieczność zajęcia się jej przyczynami z globalnej perspektywy. Nie możemy sobie pozwolić na czekanie z tym dłużej.

Informacje o AMD Alliance International oraz raporcie Access Economics
AMD Alliance International jest jedyną na świecie międzynarodową organizacją zaangażowaną wyłącznie w szerzenie świadomości, leczenie i prowadzenie badań z zakresu zwyrodnienia plamki żółtej, głównej przyczyny utraty wzroku w krajach rozwiniętych. Jesteśmy organizacją członkowską zrzeszającą wiodące na świecie organizacje związane z ochroną wzroku, osoby starsze oraz organizacje badawcze z 25 krajów.
Niniejszy raport, opracowany przez Access Economics dla AMD Alliance International, obejmuje szacunek kosztów bezpośrednich i pośrednich oraz obciążeń zdrowotnych spowodowanych wadami wzroku w latach 2010-2020 i zawiera szereg analiz wrażliwości. Badanie wykorzystuje wiele globalnych i ekonomicznych wskaźników zdrowia w celu ekstrapolacji danych pomiędzy regionami oraz by dostarczyć „najlepsze oszacowanie” światowych kosztów związanych z utratą wzroku. Niniejsza informacja prasowa zawiera dane zaczerpnięte z wyników badań podstawowych. Zarówno streszczenie, jak i pełen raport są dostępne na stronie http://www.amdalliance.org. Można je również zamówić – lista kontaktów znajduje się poniżej.

Przypisy:
1. Raport Access Economics, przygotowany dla AMD Alliance International, The Global Economic Cost of Visual Impairment, marzec 2010 (wszystkie koszty zgłoszone w raportach za rok 2008 są podawane są w dolarach amerykańskich).
2. Europa – zgodnie z definicją Regionu Europejskiego WHO, złożonego z 52 państw członkowskich z Europy Zachodniej, Wschodniej, Południowej oraz Azji Środkowej.
Kontakt:
AMD Alliance International
Kontakt – w celu uzyskania dalszych informacji:
B&K – Bettschart&Kofler, Wiedeń
dr Birgit Kofler lub mgr Daniela Pedross
tel. +43-1-3194378-131
tel. kom. +43-676-6368930
e-mail: kofler@bkkommunikation.com lub pedross@bkkommunikation.com
Źródło informacji: Business Wire
Serwis Informacji Zleconych PAP

logo_siz

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również