RPD: rodzic nie powinien płacić za pobyt z chorym dzieckiem w szpitalu

RPD: rodzic nie powinien płacić za pobyt z chorym dzieckiem w szpitalu

Rodzic czy opiekun nie powinien płacić za pobyt z chorym dzieckiem w szpitalu – uważa rzecznik praw dziecka Marek Michalak i apeluje do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła o zmianę przepisów regulujących te kwestie.

Michalak przypomniał, że obecność rodzica bądź innej bliskiej dziecku osoby przy łóżku szpitalnym gwarantują małym pacjentom przepisy ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Te same regulacje jednak dopuszczają pobieranie przez szpitale opłat za pobyt rodziców dziecka na oddziale.

Jak napisał RPD w wystąpieniu do Radziwiłła, wpływają do niego prośby o interwencje w takich sprawach.
Michalak zwrócił uwagę, że opłaty pobierane są w wielu szpitalach; ich wysokość jest różna – jedne placówki pobierają kilka, inne kilkanaście złotych. Wyjątek stanowi pobyt matki karmiącej po porodzie, gdzie dziecko pozostaje jeszcze w szpitalu z przyczyn zdrowotnych.

Zdaniem rzecznika, szpital ma obowiązek w pełni respektować prawo dziecka do osobistego kontaktu z osobami bliskimi i dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, a pobieranie opłat za całodobowy pobyt rodzica przy łóżku małego pacjenta może ograniczać to prawo.

„O ile w świetle obowiązujących przepisów prawnych praktyka pobierania przez szpitale opłat za pobyt rodziców z dzieckiem na oddziale jest zgodna z ustawą, tym niemniej, przyłączając się do uwag zgłaszanych przez rodziców małych pacjentów, wyrażam opinię, że rodzic nie powinien płacić za pobyt w szpitalu przy swoim chorym dziecku” – napisał RPD.

Michalak poprosił ministra zdrowia o rozważenie wprowadzenia odpowiednich zmian do ustawy, umożliwiających nieponoszenie opłat związanych z realizacją prawa dziecka w szpitalu do osobistego kontaktu z osobami bliskimi i dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

Resort zdrowia ma 30 dni, by odpowiedzieć na pismo rzecznika.(PAP)

akw/karo/

Data publikacji: 08.02.2017 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również