RPP proponuje zmiany w ustawie o prawach pacjenta

RPP proponuje zmiany w ustawie o prawach pacjenta

Wzmocnienie prawa pacjenta do konsultacji innego lekarza lub konsylium przewiduje projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Dyskutowano o nim 1 października w Warszawie podczas Warsztatów Dialogu Społecznego Razem Dla Pacjenta.

Otwierając dyskusję, rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec podkreślił, że ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta po 10 latach od wejścia w życie wymaga zmian. Poinformował, że projekt nowelizacji został przygotowany we współpracy z przedstawicielami organizacji pacjentów.

Dyrektor departamentu prawnego biura rzecznika praw pacjenta (RPP) Paweł Grzesiewski powiedział, że nowelizacja proponuje m.in. wzmocnienie prawa pacjenta do konsultacji innego lekarza niż prowadzący lub opinii konsylium lekarskiego. Wyjaśnił, że choć obecna ustawa daje pacjentowi prawo do żądania konsultacji, to jednak lekarz może odmówić, uznając, że jest niezasadne. – Odmowa jest całkowicie uznaniowa – powiedział Grzesiewski. – Planujemy, żeby odmowa nie była możliwa, chyba że np. nie pozwalają na to warunki – wskazał. Ponadto nowelizacja przewiduje, że brak zgody na konsultacje będzie musiał być wpisany do dokumentacji medycznej.

Projekt zakłada również zmiany w dostępie do informacji medycznej. Grzesiewski zwrócił uwagę, że obecnie po śmierci pacjenta dostęp do informacji medycznej ma jedynie osoba, która została upoważniona do tego za życia pacjenta. W nowelizacji zgoda dla osoby bliskiej jest domniemana.

Proponowane zmiany kładą również nacisk na prawo pacjenta do informacji o stanie jego zdrowia i metodach leczenia. -Inicjatywa przekazania informacji ma być po stronie lekarza – wytłumaczył szef departamentu prawnego.

Przewidywane są również ułatwienia w dostępie do informacji o stanie zdrowia pacjenta dla osób bliskich. Mają być udzielane telefonicznie i drogą elektroniczną po uprzedniej weryfikacji osoby informowanej.

Nowelizacja ma także wprowadzić do ustawy zapisy dotyczące obowiązków pacjenta, w tym poszanowania praw innych chorych, współpracy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych z osobami wykonującymi zawód medyczny, powiadamiania podmiotów opieki zdrowotnej o rezygnacji ze świadczenia. Grzesiewski poinformował, że RPP proponował wprowadzenie sankcji za niegłoszoną rezygnację. – Jednak po zapoznaniu się z opiniami organizacji pacjentów zrezygnowaliśmy z tego – wyjaśnił.

Według Ewy Borek z Fundacji MY Pacjenci proponowane zapisy w dużej mierze odpowiadają na potrzeby pacjentów. Wyniki badań opinii społecznej wskazują, że aż 96 proc. respondentów opowiedziało się za prawem pacjenta do zasięgnięcia na żądanie drugiej opinii lekarskiej lub przeprowadzenia konsylium. 99 proc. pacjentów chciałoby mieć prawo do przystępnej informacji o swojej chorobie i jej leczeniu. 97 proc. ankietowanych opowiedziało się za prawem do informacji o skuteczności i bezpieczeństwie leczenia w każdej placówce medycznej. (PAP)

Wojciech Kamiński, grafika: pixabay.com

Data publikacji: 02.10.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również