Rzecznik pacjentów wystąpił do MRPiPS ws. samotnych opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Rzecznik pacjentów wystąpił do MRPiPS ws. samotnych opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Rzecznik praw pacjenta wystąpił do minister rodziny, pracy i polityki społecznej o wskazanie rozwiązań systemowych, gwarantujących wsparcie i należytą opiekę osobom niesamodzielnym, których jedyny rodzic lub opiekun nagle znajdzie się w trudnej sytuacji zdrowotnej.

W opublikowanej 25 października informacji wskazano, że rzecznik Bartłomiej Chmielowiec zauważa problem z zapewnieniem opieki nad osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia i konieczności natychmiastowej hospitalizacji ich opiekunów. Dlatego zdecydował o wystąpieniu do minister Elżbiety Rafalskiej.

Do RPP napływają bowiem zgłoszenia samotnych rodziców i opiekunów zależnych osób z niepełnosprawnością, bezradnych w obliczu pogorszenia się ich stanu zdrowia i konieczności hospitalizacji. „Te osoby, wobec braku możliwości zapewniania opieki nad podopiecznym często nie decydują się na poddanie niezbędnym czynnościom medycznym czy też pobyt w szpitalu, przez co niejednokrotnie narażają swoje zdrowie i życie” – podnosi rzecznik.

Chmielowiec wskazał, że zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. „Prawo to ma służyć realizacji kontaktu pacjenta z rodziną. Nie nakłada na podmiot leczniczy przejęcia obowiązku opieki nad osobą towarzyszącą pacjentowi – także w sytuacji, w której osoba z niepełnoprawnościami zostałaby wraz z opiekunem przewieziona do szpitala” – zauważa Bartłomiej Chmielowiec w swoim wystąpieniu.

Dodaje jednocześnie, że osoba z niepełnosprawnościami nie może zostać przyjęta do podmiotu leczniczego jako pacjent, gdyż nie znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. „Konieczność zapewnienia opieki osobie niesamodzielnej towarzyszącej pacjentowi nie została uwzględniona jako zadanie publicznej służby zdrowia. Powyższy problem rodzi ogromne dylematy moralne opiekunów osób niepełnosprawnych” – stwierdził Chmielowiec.

Rzecznik zwraca uwagę, że zapewnienie opieki osobie z niepełnosprawnościami powinno być realizowane w ramach pomocy społecznej. Podnosi jednocześnie, że niestety nie zawsze dostępne są w trybie nagłym miejsca w już funkcjonujących instytucjach opieki społecznej.

Dlatego Bartłomiej Chmielowiec poprosił resort o stanowisko, a także zapytał o możliwość stworzenia dedykowanego ośrodka stale oferującego pobyt całodobowy w trybie nagłym, w którym przynajmniej przez pierwsze 48 godzin pobytu osobie z niepełnosprawnością, będzie przysługiwać opieka bez względu na kryterium dochodowe. (PAP)

Katarzyna Lechowicz-Dyl, fot. pixabay.com
Data publikacji: 26.10.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również