Sejm zajmie się projektami dot. fizjoterapeutów i refundacji leków

Sejm zajmie się projektami dot. fizjoterapeutów i refundacji leków

Do pierwszego czytania zostały skierowane dwa obywatelskie projekty dotyczące ochrony zdrowia. Jeden zakłada określenie rocznego limitu wydatków pacjenta na leki refundowane, drugi dotyczy uregulowania zasad wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Projekt obywatelski ustawy refundacyjnej przygotowany przez lekarzy z Federacji Porozumienie Zielonogórskie (PZ) wpłynął do Sejmu w połowie grudnia 2013 r.

Projekt przewiduje powrót do refundacji ze względu na wskazania kliniczne do zastosowania leku. Zgodnie z ustawą refundacyjną obecny system refundacji jest oparty na wskazaniach zarejestrowanych przez producenta leku i zawartych w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Ponadto lekarze chcą, aby określanie poziomu odpłatności za lek refundowany nie wchodziło w zakres działań lekarza wykonywanych przy wystawianiu recept. Ich zdaniem poziom odpłatności powinien weryfikować specjalny system informatyczny na podstawie symbolu choroby, jaki lekarz określa na recepcie.

Według proponowanych w projekcie zapisów wprowadzony zostałby limit kosztów, jakie na zakup leków refundowanych ponosiłby pacjent w ciągu roku. Miałaby to być trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po przekroczeniu tego limitu całość dalszych kosztów zwracałby pacjentowi Narodowy Fundusz Zdrowia. Każdy pacjent po przekroczeniu limitu kosztów na leki refundowane otrzymywałby od NFZ informację o tym fakcie.

W proponowanej nowelizacji znalazły się także zapisy dotyczące aptekarzy. Według autorów projektu apteki każdorazowo przed zmianą listy refundacyjnej ograniczają zapasy leków, ponieważ obawiają się straty finansowej. Gdy nowe obwieszczenie obniży cenę danego leku, wówczas apteka musi sprzedać go po tej niższej cenie, mimo że kupiła go za cenę wyższą, obowiązującą w poprzednim obwieszczeniu. Projekt przewiduje natomiast, że aptekarz miałby prawo zwrócić lek do hurtowni po cenie zakupu. Hurtownia farmaceutyczna miałaby analogiczne prawo zwrotu leku do producenta.

Pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty odbędzie się 2 grudnia.

Kolejnym projektem obywatelskim skierowanym do pierwszego czytania jest projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, który wpłynął do Sejmu w czerwcu br. Jego głównym celem miało być uregulowanie zasad wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w tym kształcenia, uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu i zasad odpowiedzialności zawodowej, a także utworzenie samorządu zawodowego fizjoterapeutów.

Przedstawiając stanowisko wnioskodawców, Ernest Wiśniewski z zarządu Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska podkreślał, że ustawa przyniesie same korzystne zmiany – dla pacjentów, dla środowiska medycznego oraz dla państwa.

W lipcu 2014 r. do Sejmu wpłynął inny projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, zgłoszony przez PSL, regulujący m.in. kwestie wykonywania zawodu, kształcenia, działania samorządu zawodowego i odpowiedzialności zawodowej. Pod koniec września Sejm uchwalił tę ustawę, a prezydent Andrzej Duda ją podpisał. Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska apelowało do prezydenta o taką właśnie decyzję. Wejdzie w życie sześć miesięcy po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, pierwsze czytanie projektu obywatelskiego powinno odbyć się w terminie 3 miesięcy od daty wniesienia go. Projekt, w stosunku do którego postępowanie ustawodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Sejmu, w której został on wniesiony, jest rozpatrywany przez Izbę następnej kadencji, bez potrzeby ponownego wnoszenia. W takim wypadku pierwsze czytanie projektu powinno się odbyć nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty pierwszego posiedzenia Sejmu. (PAP)

ozk/ itm/

Data publikacji: 30.11.2015 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również