Seminarium i warsztaty dotyczące funduszy UE i niepełnosprawności w Katowicach

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. zaprasza na warsztaty i seminarium pn. NASZA aktywność na +! Promocja funduszy UE na rzecz pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli: władz lokalnych i regionalnych, instytucji publicznych / kultury / pomocy społecznej, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i instytucji o charakterze edukacyjnym, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby, które chcą poszerzyć swoje działania o te, które skierowane są do osób zmagających się z niepełnosprawnościami.

Celem tego wydarzenia jest holistycznie podejście do problematyki osób niepełnosprawnych i wsparcia w ramach funduszy unijnych, szczególnie funduszy RPO i KPO. Wydarzenie zostało zaplanowane z myślą o wymianie dobrych praktyk, przekazaniu usystematyzowanych informacji i umożliwieniu spotkania o charakterze międzysektorowym (np. przedstawicieli NGO z przedsiębiorcami). Wydarzeniu będzie przyświecała idea z pogranicza wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcia na innowacje społeczne.

W trakcie całego wydarzenia zostanie poruszona tematyka Bazy Usług Rozwojowych oraz programu Dostępność plus. Z jednej strony zakładamy, że wydarzenie będzie miało charakter informujący i zachęcający osoby niepełnosprawne do aktywności, ale z drugiej także osoby sprawne do poszerzania swoich możliwości w instytucji, organizacji, podmiocie gospodarczym o pracę na rzecz lub z osobami niepełnosprawnymi. Spotkanie ma także służyć wsparciu innowacji społecznych czyli – poprawie jakości życia, wypracowania i wdrożenia nowych rozwiązań na rzecz poprawy dostępności produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.

Organizatorzy zapraszają do udziału w wydarzeniu przedstawicieli różnych środowisk, ponieważ zakładają wymianę dobrych praktyk, krytyczne spojrzenie na nieudane próby pracy na rzecz osób niepełnosprawnych w formie projektowej oraz inspiracje, które padną ze strony osób zaangażowanych w wydarzenie. Zakładają również, że odbiorcy wydarzenia reprezentujący różne środowiska będą miały okazję bliższego poznania się, wymiany wiedzy i doświadczeń, dzięki czemu zainspirują się pomysłami motywującymi do nowych działań.

Przykładem może być przedsiębiorca chcący poszerzyć swoją ofertę w branży hotelarskiej może zatrudnić osobę posługującą się językiem migowym albo doszkolić w tym zakresie dotychczasowego pracownika, korzystając z Bazy Usług Rozwojowych.

Data: 24.09.2019
Miejsce: Muzeum Śląskie
ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice
sala edukacyjna A na poziomie -3

Program:
Część I:
SEMINARIUM
10.00 Przywitanie
10.15 Ewa Klekot Baza Usług Rozwojowych i program Dostępność plus. Wprowadzenie do tematu
10.50 Dawid Topol Czy niepełnosprawny jest dostępny?
11.20 Krzysztof Wostal Siła w niepełnosprawności przy wsparciu funduszy unijnych
11.50 – 12.30 Przerwa, poczęstunek
Część II
12.30 – 14.00 – warsztaty o charakterze edukacyjnym służące wymianie dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich, połączone z poradami eksperckimi

Prowadzenie: Roman Gruszczyk oraz Hanna Pasterny

Wydarzenie jest współfinansowane z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Organizator: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. o www.egtctritia.eu

Zgłoszenia na wydarzenie:
Barbara Wrona
bwrona.tritia@gmail.com
Tel. +48 515 261 827

Formularz zgłoszeniowy:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDEEBWSN_-smaHQw0eanoamo4zboyZl1g9EzOpxdpBDnHVSA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Data publikacji: 17.09.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również