Spotkanie członków Rehabilitation International w siedzibie PFRON

Spotkanie członków Rehabilitation International w siedzibie PFRON

3 września br. w siedzibie PFRON odbyło się cykliczne spotkanie europejskiej sekcji międzynarodowej organizacji Rehabilitation International (RI).

Formacja ta powstała w Stanach Zjednoczonych w 1920 r. i zrzesza profesjonalistów zajmujących się społeczną, zawodową i zdrowotną rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Członkowie RI to szeroka gama organizacji i agencji działających w zakresie praw osób niepełnosprawnych – agencje rządowe, organizacje pozarządowe, non-profit, fundacje, stowarzyszenia, a także osoby prywatne. RI stale współpracuje z agendami ONZ, uczestniczyła m. in. w tworzeniu Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych. RI wydaje cykliczne newslettery oraz kwartalny biuletyn na temat swojej działalności, a także specjalistyczne publikacje na temat poszczególnych tematów poświęconych tematyce niepełnosprawności.

W warszawskim spotkaniu wzięli udział goście z siedmiu europejskich krajów: Niemiec, Finlandii, Szwecji, Danii, Wielkiej Brytanii oraz Irlandii.

W dniach 7-9 października 2014 r. PFRON wspólnie z Rehabilitation International Europe będzie organizował międzynarodową konferencję na temat rehabilitacji. Jej tematami przewodnimi będą wczesna, kompleksowa rehabilitacja społeczno-zawodowa oraz praktyczne zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

Info: PFRON

Data publikacji: 10.09.2013 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również