Terapia mindfulness skuteczna w leczeniu depresji i lęków

Terapia mindfulness skuteczna w leczeniu depresji i lęków

Grupowa terapia oparta na treningu uważności i samoświadomości jest równie skuteczna w leczeniu depresji i zaburzeń lękowych jak indywidualna terapia poznawczo-behawioralna - wykazały badania przeprowadzone w Szwecji, o których informuje „British Journal of Psychiatry".

Naukowcy z Uniwersytetu w Lund przeprowadzili badania w 16 centrach opieki zdrowotnej w południowej Szwecji. Wzięło w nich udział 215 pacjentów, z których połowa przez 8 tygodni uczestniczyła w indywidualnych sesjach terapeutycznych wykorzystujących metodę poznawczo-behawioralną, a druga połowa w zajęciach mindfulness w grupach 10-osobowych. Pacjenci otrzymali ponadto program treningowy do realizacji we własnym zakresie i poproszeni zostali o zapisywanie wykonanych ćwiczeń w dzienniku.

Przed rozpoczęciem terapii oraz po jej zakończeniu badani wypełniali kwestionariusze dotyczące objawów lękowych i depresyjnych. Okazało się, że oba rodzaje terapii przyniosły bardzo podobne rezultaty – w obu grupach objawy zaburzeń znacznie się zmniejszyły.

Technika mindfulness wywodzi się z tradycji buddyjskiej. Ukierunkowana jest na doświadczanie chwili obecnej bez jej oceniania. Przeżywanie własnych myśli i uczuć w danej chwili przy jednoczesnym zachowywaniu spokoju umysłu ma na celu wykształcenie lepszej kontroli nad własnymi emocjami. (PAP)

koc/ agt/

Data publikacji: 01.12.2014 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również