Unijne wsparcie dla wielkopolskich szpitali

Środki z Funduszy Europejskich – w sumie 56 mln zł – przeznaczone na działania naprawcze prowadzone po pandemii COVID-19, trafią do sześciu wielkopolskich szpitali. Pieniądze pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2022.

Beneficjentami są: Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Centrum Medyczne HCP w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu,  Wielkopolskie Centrum Pediatrii oraz Ortopedyczno–Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi UM w Poznaniu.

Dzięki wsparciu placówki będą mogły zakupić nowoczesny sprzęt, który w znaczący sposób przyspieszy, usprawni i polepszy diagnostykę pacjentów. Szpital Miejski im. J. Strusia, który otrzymał ponad 21 mln zł, zakupi robot chirurgiczny da Vinci do operacyjnych zabiegów urologicznych oraz rezonans magnetyczny. Wielkopolskie Centrum Onkologii przeznaczy blisko 11-milionową dotację na zakup systemu produkcji radioizotopów dla celów medycznych – cyklotron dla Zakładu Medycyny Nuklearnej w WCO. Radioizotopy wykorzystywane są w badaniach PET.

Z kolei Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii zakupi nowoczesny sprzęt do diagnostyki endoskopowej oraz system centralnego monitorowania pacjenta OIOM. Centrum Pediatrii doposaży Oddział Urologiczny i Onkologii Urologicznej, a Centrum Medyczne HCP zakupi sprzęt medyczny służący do diagnostyki obrazowej – dwa aparaty USG, aparat RTG, a także angiograf i tomograf komputerowy. Z unijnych pieniędzy Szpital Kliniczny im. W. Degi zakupi m.in. nowoczesny, specjalistyczny ambulans do transportowania dzieci po ciężkich zabiegach operacyjnych.

– Podpisujemy umowy z podmiotami z różnych sfer nadzoru, od szpitala klinicznego, przez miejski, szpitale będące pod nadzorem samorządu województwa, po jednostkę prywatną. To całe spektrum poznańskiej opieki szpitalnej – podkreślił marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Według niego wielkopolskie szpitale borykają się z problemami, które wynikają nie tylko ze zużycia zasobów materialnych, ale również długu zdrowotnego i nawarstwiających się w związku z nim problemów zdrowotnych pacjentów.

– Dziś trzeba przyspieszyć procedury i dać im szansę na szybszą diagnostykę – zaapelował marszałek.

Komisja Europejska przygotowała instrument finansowy REACT-EU, umieszczając go pomiędzy dwoma unijnymi budżetami – tym, który się kończy, czyli na lata 2014-2020 i tym, który się zaczyna, czyli na lata 2021-2027.

Powstanie tego instrumentu powiązane jest z kryzysem covidowym i konsekwencjami, które ten kryzys przyniósł.

Skorzystają z tego instrumentu w sumie 34 placówki ochrony zdrowia z całej Wielkopolski, które otrzymają ponad 102 mln zł na działania naprawcze po COVID-19.

Info: Serwis Samorządowy PAP, oprac. IKa, fot. UMWW

Data publikacji: 07.02.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również