Urzędy bez wsparcia na likwidację barier

Wiele urzędów administracji samorządowej mieści się w budynkach nie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością, które są zarówno klientami i pracownikami tych urzędów. Ponieważ nabór do pracy na stanowiska w samorządach jest otwarty a nie za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy to samorządy nie mają możliwości skorzystania z możliwości zwrotu kosztów adaptacji pomieszczeń pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. A środki samorządowe często nie wystarczają na realizację tego typu przedsięwzięć.

Związek Powiatów Polskich zwrócił się z apelem do resortu pracy o podjęcie działań zmierzających do uruchomienia, w ramach środków będących do dyspozycji PFRON programu skierowanego na likwidację barier architektonicznych w budynkach administracji publicznej.

W odpowiedzi zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych poinformował, że w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w budynkach samorządów ze środków PFRON. Według pełnomocnika modernizację i adaptację budynków należy uwzględnić w długofalowych strategiach rozwoju.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również