W Bytomiu otwarto Śląskie Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów

Śląskie Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów otwarto 28 października  w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu. Koszt prac budowlanych i zakupu specjalistycznego sprzętu to ponad 33 mln zł.

Centrum utworzono na bazie działającego w tym miejscu Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, kierowanego przez wiele lat przez jednego z najwybitniejszych specjalistów tej dziedziny w Polsce – prof. Aleksandra Sieronia – pomysłodawcę centrum. “Ten ośrodek to duma Polski i Europy, z kadrą naukową znaną i cenioną na całym świecie” – podkreślił podczas czwartkowej uroczystości prof. Sieroń.

“To ważny krok w zmianie myślenia o zdrowiu, ważne miejsce na mapie medycznej Bytomia i Śląska, które przysłuży się mieszkańcom, poprawie ich zdrowia” – powiedział marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

List do uczestników uroczystości skierował premier RP Mateusz Morawiecki. “Uruchomienie centrum na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu otwiera nowy etap w historii opieki zdrowotnej miasta i regionu. Ten nowoczesny ośrodek poprzez zastosowanie metod medycyny fizykalnej do diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych oferuje bowiem unikatowe, kompleksowe świadczenia zdrowotne. To doskonała odpowiedź na wyzwania, przed którymi staje obecnie system ochrony zdrowia w Polsce” – napisał premier w liście, odczytanym przez dyrektor szpitala Kornelię Cieślę.

“Proces leczenia – szczególnie chorób nowotworowych – jest bardzo długi, pełen różnych procedur, ale żeby był skuteczny, musi się zacząć odpowiednio wcześnie i musi być postawiona odpowiednia diagnoza. Jestem pewien, że to miejsce uratuje ogromną liczbę ludzkich istnień” – powiedział prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

“To unikalny w skali naszego kraju ośrodek, w którym w komfortowych warunkach, przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu na europejskim poziomie, będziemy prowadzili bardzo szeroko zakrojoną działalność leczniczą, dydaktyczną i naukowo-badawczą, która będzie poświęcona głównie zagadnieniom diagnostyki i terapii fizykalnej chorób układu naczyniowego i układu ruchu, a także wczesnej diagnostyce i terapii nowotworów” – powiedział szef centrum prof. Grzegorz Cieślar.

Bytomski ośrodek specjalizuje się w terapii chorób cywilizacyjnych – zwłaszcza w populacji osób starszych – ze szczególnym uwzględnieniem stanów przednowotworowych i chorób nowotworowych oraz zapobieganiu i leczeniu chorób naczyniowych, takich jak przewlekłe rany, owrzodzenia i obrzęki limfatyczne, a także przewlekłych chorób narządu ruchu o podłożu zapalnym i zwyrodnieniowym. Rocznie leczy ok. 2 tys. chorych.

Medycyna fizykalna włącza do procesu terapeutycznego metody z dziedziny fizyki. W bytomskim ośrodku wykorzystywane jest w tym celu zmienne pole magnetyczne, światło niskoenergetyczne – laserowe i emitowane przez diody półprzewodnikowe LED, polichromatyczne światło spolaryzowane, tlen hiperbaryczny, ozon, lokalne podciśnienie i temperatury kriogeniczne. Specjalistyczny sprzęt diagnostyczny jest wyposażony w oprogramowanie z dziedziny sztucznej inteligencji, która w oparciu o zebraną bazę danych może “sugerować” lekarzowi obszary wymagające szczególnie dokładnej diagnostyki.

W celach leczniczych stosowana będzie nowatorska metoda terapii fotodynamicznej, skuteczna w radyklanym leczeniu stanów przednowotworowych i wczesnych postaci nowotworów, ale też leczenia paliatywnego ich zaawansowanych postaci. Ta metoda jest adresowana do chorych na wczesne i zaawansowane postaci niedrobnokomówkowego raka oskrzeli oraz raka przełyku i przełyku Barretta, powierzchownej postaci raka pęcherza moczowego oraz nowotworów skóry i błony śluzowej jamy ustnej.

Całkowity koszt inwestycji to kwota ok. 33,2 mln zł, z czego 27,2 mln zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej, 4,5 mln zł – z budżetu województwa śląskiego, a pozostałą część stanowiły środki własne szpitala w wysokości ok 1,5 mln zł. (PAP)

Anna Gumułka, fot. pexels.com

Data publikacji: 29.10.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również