Wychowanie, niepełnosprawność, motywacja

W miniony weekend 25-26 listopada, w Warszawie odbył się zapowiadany XIX kurs medyczny nt. „Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci”. Konferencja ta wchodzi w skład corocznych kursów medycznych.

Program kursu – jak czytamy w dostępnej informacji – „jest przygotowywany przez zespół Kliniki Neurologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz zaproszonych ekspertów z wiodących ośrodków naukowych w Polsce. Przy doborze wykładów szczególny nacisk położono na te odkrycia naukowe, które mają znaczenie dla praktycznego prowadzenia pacjenta, zarówno w sensie diagnostycznym, jak i leczniczym”.

Kierownikiem naukowym, a zarazem osobą, która nas zaprosiła – napisał do NS Artur Jastrzębski, prezes Fundacji Unique Life – Wyjątkowe Życie, trener coach Frame Running, psycholog i ojciec dziecka z MPD – był prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak. Całe spotkanie odbyło się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, oraz Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk.

Podczas naszego wystąpienia moja żona Edyta Jastrzębska opowiadała o wielowymiarowym wpływie sportu na życie i terapię dziecka w kontekście idei „F-Words”. Wskazywaliśmy, że dla poczucia samozadowolenia, rozwoju wewnętrznej motywacji, oraz zasobów poznawczo-intelektualnych u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, ważne jest, by próbować działać na wielu płaszczyznach, z szacunkiem do potrzeb niepełnosprawnego dziecka, żeby nie skupiać się tylko na tym, co dla nas, osób dorosłych, specjalistów, lekarzy wydaje się najważniejsze, ponieważ prowadzić to może do frustracji, anhedonii czy wręcz regresu w rozwoju.

Szczególnie zwracaliśmy uwagę, że ważne jest podejście funkcjonalne w odniesieniu do aktualnego rozwoju dziecka, że skupianie się tylko na procesie leczenia, rehabilitacji, czy edukacji, kosztem pozostałych elementów, stanowić może w rzeczywistości efekt odwrócony od zamierzonego. Sukces na jednym polu działań, wobec deficytów na pozostałych, może odbijać się negatywnie na ogólnej jakości życia dziecka niepełnosprawnego.

Dlatego tak niezmiernie ważne jest – konstatuje A. Jastrzębski – by próbować działać, tak, jak my próbujemy, oraz tak, jak stanowi idea „F-Words”. Żeby wzajemnie przenikały się takie czynniki jak potrzeba tworzenia relacji rodzinnych, potrzeba zabawy, potrzeba tworzenia motywacji w aktywnościach sportowych – rehabilitacyjnych – leczniczych, oraz potrzeba tworzenia relacji społecznych i potrzeba rozwoju osobistego. Dopiero, gdy wszystkie powyższe potrzeby na równi współistnieją, dajemy większą szansę naszemu podopiecznemu na funkcjonalne i szczęśliwsze życie przy swojej niepełnosprawności. Całość naszego wystąpienia podparliśmy autorskim studium przypadku jakim jest film opowiadający o sukcesach sportowych w dyscyplinie Frame Running naszej niepełnosprawnej (MPD) córki.

https://youtu.be/DY4QUqsDwi0

Artur Jastrzębski, fot. Fundacja Unique Life – Wyjątkowe Życie

Data publikacji: 28.11.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również