Wyjątkowa moneta z alfabetem Braille’a – „Europa bez barier”

Wyjątkowa moneta z alfabetem Braille'a - „Europa bez barier"

Narodowy Bank Polski chcąc zwrócić uwagę opinii publicznej na problemy osób niewidomych i niedowidzących oraz uhonorować Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi wprowadza do obiegu wyjątkowe monety z nominałem zapisanym w alfabecie Braille'a. Bank centralny przygotował także słownik pojęć ekonomicznych dla osób głuchoniemych, oraz kontynuuje działania na rzecz edukacji ekonomicznej środowisk wykluczonych m.in. w ramach inicjatywy „Dostępne Finanse".

W piątek 14 października do obiegu weszły monety kolekcjonerskie i obiegowe „Europa bez barier”, które uczczą 100-lecia Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi: oksydowaną srebrną dziesięciozłotówkę oraz 2 zł ze stopu Nordic Gold. Główny motyw awersu monety srebrnej to wybita alfabetem Braille`a wartość monety, czyli „10 złotych”. To pierwsza tego typu moneta w Polsce, ale także rozwiązanie wyjątkowe w skali świata. Rewers oksydowanej monety przedstawia dwie postacie, z których jedna trzyma w ręku laskę osoby niewidomej. Emisją tych monet NBP chciał także zwrócić uwagę opinii publicznej, że w Polsce żyje ponad 1 800 000 osób niepełnosprawnych z powodu uszkodzeń i chorób narządu wzroku. Warto przypomnieć, że wszystkie polskie monety i banknoty obiegowe mają oznaczenia dla niewidomych.

10zl 2zl europa europa2

NBP przygotował także pierwszy w historii Polski słownik pojęć ekonomicznych dla osób głuchoniemych. Dzięki tej inicjatywie wiele pojęć z dziedziny współczesnej ekonomii i finansów po raz pierwszy zostanie wprowadzone do języka migowego. Jest to jedno z kolejnych działań NBP z zakresu edukacji ekonomicznej skierowanych do środowisk wykluczonych.

Monety zaprojektowała Dobrochna Surajewska, a tradycyjny awers dwuzłotówki z orłem – Ewa Tyc-Karpińska. Moneta srebrna została wybita w 50 tysiącach egzemplarzy, natomiast nakład monety ze stopu Nordic Gold to 800 tysięcy sztuk. Od 14 października monety dwuzłotowe można będzie zamieniać po cenie nominalnej w kasach Oddziałów Okręgowych NBP. Moneta srebrna „Europa bez barier – 100-lecie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi” była licytowana w systemie Kolekcjoner www.kolekcjoner.nbp.pl w dniach 27-30 września 2011 r. Ustalona cena emisyjna to 112 zł.

*****

Informacje o Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi:

Zakład dla Niewidomych w Laskach powstał w 1921 roku na terenie dawnego folwarku, podarowanego przez rodzinę Daszewskich ociemniałej hrabiance Róży Czackiej, która w 1911 roku założyła w Warszawie Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Róża Czacka utratę wzroku w młodości odczytała jako swoje powołanie. Podróżowała na Zachód, aby poznać nowoczesne metody pracy z niewidomymi. W roku 1917 przywdziała habit franciszkański i jako Matka Elżbieta Czacka założyła w 1918 r. Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, do dziś będące filarem dzieła pomocy niewidomym. Czacka doskonale zdawała sobie sprawę, jak ważne jest wychowanie niewidomych do samodzielnego, w pełni odpowiedzialnego życia. Dlatego Laski wychowują niewidome dzieci od pierwszych miesięcy po urodzeniu po maturę lub egzaminy zawodowe, starając się zapewnić im warunki do wzrastania w poczuciu własnej godności i otwartości na innych. W przyszłości zaowocuje to ich samodzielnym życiem w rodzinach, w środowiskach pracy, w społeczeństwie osób widzących.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi prowadząc Zakład w Laskach nieprzerwanie od 1921 roku, wykształciło do tej pory ponad 2000 niewidomych i słabowidzących osób. Poza placówką w Laskach, filie ośrodka szkolno-wychowawczego znajdują się w Rabce-Zdroju (szkoła podstawowa dla dzieci niewidomych z lekkim upośledzeniem umysłowym) oraz w Gdańsku-Sobieszewie (dział wspomagania rozwoju dziecka niewidomego).

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również