XI Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 2023

DOZ Fundacja dbam o zdrowie po raz 11 uruchamia projekt zakładający współpracę organizacji pozarządowych w zakresie pomocy w finansowaniu farmakoterapii dla najbardziej potrzebujących. Celem projektu jest zmniejszenie bariery w dostępie do leków i wyrobów medycznych oraz niwelowanie nierówności społecznych. Od dziesięciu lat dzięki projektowi Razem Możemy Więcej i uczestniczącym w nim organizacjom pomoc otrzymują tysiące osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W dotychczasowych edycjach przekazano potrzebującym ponad 21 mln zł na zakup leków i wyrobów medycznych. Pomimo wielu działań pomocowych prowadzonych przez różne instytucje, niewykupywanie recept, brak środków na skuteczne leczenie, przerywanie terapii są wciąż bardzo istotnym problemem społecznym. Wspólnie staramy się zmienić świat na lepszy.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – łączymy siły i środki finansowe we wspólnym, szczytnym celu.

Pula środków przeznaczonych na realizację tej edycji konkursu wynosi 1 milion złotych!

Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2023 roku.

Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! dotyczy jednego z najważniejszych projektów DOZ Fundacji dbam o zdrowie. Skierowany jest on do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W jego ramach DOZ Fundacja dbam o zdrowie dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty organizacji wspierających osoby najbardziej potrzebujące oraz podejmujące działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków i wyrobów medycznych.

Celem konkursu jest także propagowanie idei otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych między sobą, a także podejmowanie współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych.

Projekty konkursowe powinny:
• być skierowane do grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: przewlekle lub ciężko chorych (niepełnosprawnych, samotnych, starszych, bezdomnych, bezrobotnych, dzieci) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków oraz wyrobów medycznych (zwanych dalej „beneficjentami końcowymi”),
• wspierać lub inicjować działania mające na celu niwelowanie barier w dostępie beneficjentów końcowych do leków oraz wyrobów medycznych w sposób profesjonalny i efektywny,
• prezentować umiejętność szczegółowego diagnozowania potrzeb i zasobów osobowych grupy beneficjentów końcowych oraz skutecznych metod dotarcia z pomocą w zakupie leków oraz wyrobów medycznych do wytypowanych grup beneficjentów końcowych,
• zakładać realne rezultaty proponowanych działań.
Pula środków przewidzianych na granty: 1.000.000,00 zł.
Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu: 100.000,00 zł.
Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt.
Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2023 roku do godz. 23:59

Sposób aplikowania: wniosek i dokumenty prosimy wysyłać na adres e-mail: grant@fundacja.doz.pl

Wszystkie pozostałe informacje o konkursie, w tym Regulamin Konkursu, sposobach aplikacji oraz pliki do pobrania znajdują się na stronie konkursu: https://dozfundacja.pl/granty/

Koordynator konkursu:
Zbigniew Szewczyk
e-mail: zbigniew_szewczyk@fundacja.doz.pl
kom. 785 866 700
tel. 42 200 75 50

Data publikacji 23.01.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również