Z psem przewodnikiem – wolno!

Z psem przewodnikiem – wolno!

27 marca Sąd Odwoławczy w Krakowskim Sądzie Okręgowym uwzględnił apelację rzecznika praw obywatelskich (RPO) i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (HFPC) od wyroku pierwszej instancji. To bardzo ważny wyrok, ponieważ pokazuje, że lekarz odmawiając udzielenia świadczenia medycznego nie ma racji i musi liczyć się z prawnymi konsekwencjami.

Sprawa dotyczyła osoby z niepełnosprawnością, która po operacji usunięcia gałki ocznej porusza się w asyście psa przewodnika. Ośrodek okulistyczny w Krakowie oferował, w ramach NFZ, protezy szklane. Takich właśnie szukała. Niestety z powodu asysty psa odmówiono jej wykonania tej usługi.

Zabieg wykonano ostatecznie w ośrodku warszawskim, dysponującym tylko protezami akrylowymi, których, z powodu możliwych uczuleń, pacjentka bardzo się obawiała. Ale w Warszawie bez żadnych problemów przyjęto ją wraz z psem…

Przepisy prawa dość jasno precyzują powinności podmiotów świadczących usługi na rzecz niewidomych, które powinny być przygotowane na asystę psów przewodników i ich obecność w ośrodkach i gabinetach medycznych.

Sąd pierwszej instancji uznał, że lekarz naruszył prawa pacjentki i zasądził na jej rzecz 1 tys. zł. Ale nie naruszył jej dóbr osobistych. Taki wyrok zakwestionowali jednak  RPO oraz HFPC uważając, że bezprawna odmowa udzielenia świadczenia medycznego w Krakowie miała charakter dyskryminujący, naruszający nie tylko jej prawa pacjenta, ale także jej dobra osobiste, czyli wolność i godność. Pacjentka poczuła się poniżona i bezradna, odmawiając usługi nie zaproponowano jej alternatywnego rozwiązania, ani żadnego innego.

Sąd Odwoławczy za naruszenie dóbr osobistych pacjentki, przez ośrodek w Krakowie, w charakterze zadośćuczynienia zasądził 10 tys. zł na cele społeczne. Pieniądze zostaną przekazane Fundacji DOGIQ w Katowicach, która kształci psy asystujące. Wyrok jest prawomocny.

Warto przypomnieć, że osoby poruszające się z psem asystującym mają prawo wstępu z nimi nie tylko do placówek medycznych, także do restauracji, środków transportu publicznego i wszelkich innych lokali użyteczności publicznej.

Mamy nadzieję, ze ten precedensowy wyrok ukróci ciągle jeszcze obecne naganne praktyki dyskryminujące w miejscach publicznych osoby – nie tylko niewidome – którym towarzyszą specjalnie przeszkolone psy, spełniające rolę przewodników lub asystentów.

kat, fot. pixabay

Data publikacji: 29.03.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również