Zajęcia wspomagające w ramach programu „Za życiem”

Zajęcia wspomagające w ramach programu „Za życiem"

W ramach realizacji programu wsparcia dla rodzin „Za Życiem" dzieci z niepełnosprawnością i zagrożone niepełnosprawnością mogą uczestniczyć w bezpłatnych, dodatkowych zajęciach wspomagających. Zajęcia przyznają i organizują powiatowe ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze.

W Katowicach jest nim Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Sokolskiej 26. Program skierowany jest do dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia. Dziecko musi posiadać: opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub zaświadczenie lekarskie (zgodne z ustawą „Za życiem”) lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Zajęcia z programu są dodatkowe, niezależne od rehabilitacji i terapii realizowanych zw ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. O zajęcia mogą wystąpić zarówno rodzice dzieci niepełnosprawnych, jak i zagrożonych niepełnosprawnością.
Dzięki programowi „Za życiem” dziecko może mieć nawet 5 godzin dodatkowych zajęć wspomagających w tygodniu. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły, do czasu zakończenia programu, tj. do 31 grudnia 2021 r.

Pracownicy Poradni kwalifikują dzieci do zajęć, określają ich rodzaj oraz częstotliwość. Zajęcia odbywają w tej placówce i / lub w innej, wskazanej przez nią placówce publicznej lub niepublicznej na terenie Katowic.

W ramach programu w Katowicach realizowane są następujące zajęcia: indywidualna terapia integracji sensorycznej, indywidualna terapia surdopedagogiczna, indywidualna terapia logopedyczna, indywidualna terapia psychologiczna, indywidualna terapia pedagogiczna, indywidualna terapia, tyflopedagogiczna oraz fizjoterapia.

em

Data publikacji: 06.12.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również