Zbliża się „Reha for the Blind in Poland – wielkie spotkanie niewidomych, słabowidzących i ich bliskich w województwie małopolskim”

To wydarzenie, podczas którego poruszane są zagadnienia dotyczące osób z niepełnosprawnością wzroku, ich środowiska, aktywizacji czy nowinek tyflologicznych. Tegoroczna Reha w Krakowie odbędzie się 10 i 11 czerwca.

Pierwszy dzień o charakterze merytorycznym będzie obfitował w wykłady specjalistów w zakresie wyżej wspomnianej problematyki. Zostaną poruszone, min. kwestie związane z edukacją dzieci niewidomych i słabowidzących, dostępności przestrzeni miejskiej i sylwetki osób zasłużonych w środowisku. Pomiędzy prelekcjami swoje umiejętności zaprezentuje chór z Centrum Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej 6 w Krakowie.

Drugiego dnia odbędzie się ognisko integracyjne. Spotkanie to ma na celu integrację, wzajemne poznanie się osób niewidomych i niedowidzących, wymianę doświadczeń czy poglądów. Każdego roku „Reha” cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno wśród osób z niepełnosprawnością wzroku oraz ich rodzin, jak i różnych instytucji działających na rzecz tej grupy osób lub współpracujących z NGO.

pr/, fot. pexels.com

Data publikacji: 07.06.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również