Każdy ma prawo podróżować

Każdy ma prawo podróżować

Komisja Europejska i Dyrekcja Generalna ds. Transportu i Mobilności realizuje kampanię „Każdy ma prawo podróżować" skierowaną do osób niepełnosprawnych głównie o ograniczonej sprawności ruchowej.

Osoby te mają prawo do podróżowania na zasadach niedyskryminujących. Takie prawo obowiązuje już podczas podróży lotniczych i kolejowych. Trwają prace aby zasady te obowiązywały w innych środkach transportu.
Obowiązujące prawo zakazuje odmowy przyjęcia rezerwacji na lot lub na pokład samolotu z powodu niepełnosprawności. Niepełnosprawny pasażer ma prawo do uzyskania pomocy na lotnisku i na pokładzie samolotu. Wskazane jest jednak poinformowanie o takiej potrzebie 48 godzin przed podróżą. Formy przekazu informacji powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnością, zakłada się także zatrudnienie personelu o odpowiednich kwalifikacjach (np. posługującego się językiem migowym).

ke1

Gdy pasażer uzna, że jego prawa zostały naruszone powinien zgłosić skargę do portu lotniczego lub danej linii lotniczej, w przypadku braku odpowiedzi do 30 dni – do Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Również pasażerowie o ograniczonej zdolności poruszania się korzystający z kolei mają prawo do pomocy. Powinno to być zgłoszone u przewoźnika telefonicznie lub pocztą 48 godzin wcześniej.

Reklamacje można złożyć do przewoźnika, a przypadku braku odpowiedzi w ciągu 30 dni można złożyć skargę do Urzędu Transportu Kolejowego, która będzie rozpatrywana w trybie postępowania administracyjnego.

Kampania „Każdy ma prawo podróżować” jest częścią większej kampanii informacyjnej o prawach pasażera w Unii Europejskiej, która trwa we wszystkich krajach członkowskich. We wszystkich krajach Unii jest taki sam minimalny zakres uprawnień, taka sama jest procedura reklamacji. Natomiast każdy kraj członkowski ustanowił własny organ odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw.

Kat

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również