Politechnika Śląska podpisała umowę o współpracy z Grupą Beskidzką GOPR i fundacją „Pogranicze Bez Barier”

Powstanie specjalnego wózka, który umożliwi osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z górskich szlaków – to jeden z elementów współpracy Politechniki Śląskiej z Beskidzką Grupą GOPR i Fundacją Wspierania Inicjatyw Społecznych „Pogranicze Bez Barier”.

O podpisaniu przez te trzy podmioty umowy poinformowała w środę 11 stycznia uczelnia. Jak zaznaczyli przedstawiciele Politechniki Śląskiej, zakres współpracy jest szeroki i dotyczy działalności naukowo-badawczej, kształcenia kadr i realizacji wspólnych przedsięwzięć. Jednym z nich jest projekt specjalnego wózka, który umożliwi korzystanie ze szlaków górskich osobom z niepełnosprawnościami oraz oprogramowanie, które będzie wyznaczać dostępne dla nich trasy leśne i górskie w Beskidach.

– Współpraca z GOPR i fundacją „Pogranicze Bez Barier” może objąć wiele wydziałów jego uczelni. „W projekcie mamy technologie informatyczne, technologie związane z pojazdami, a także różnego rodzaju aplikacje systemowe. To także współpraca z zespołami badawczymi i ze studentami z kół naukowych, w których działa wielu pasjonatów. Temat projektu jest niezwykle interesujący – oświadczył rektor PŚ prof. Arkadiusz Mężyk

Od ponad roku uczelnia wraz z GOPR i fundacją realizuje już projekt „Góry bez barier” – w ramach konkursu NCBR „Rzeczy są dla ludzi”. To w jego ramach na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej PŚ powstaje specjalistyczny wózek dla osób z niepełnosprawnościami. Powstanie także oprogramowanie, które umożliwi poruszanie się takim wózkiem na szlakach.

– W tej chwili realizujemy prace koncepcyjne i testowe. Poznajemy potrzeby osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, aby wózek spełniał ich oczekiwania. Bardzo ważna jest też kwestia informatyczna. Chcemy, by wózki dostępne były w systemie wypożyczalni, natomiast osoby z niepełnosprawnościami mogły z nich korzystać bez asysty i za pomocą aplikacji czy komunikatów głosowych przemierzać szklaki w Beskidach – opisywał dziekan Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej prof. PŚ Piotr Folęga.

Trójstronna umowa zakłada także realizację szkoleń, chodzi m.in. o obsługę dronów przez ratowników górskich. – Każda dziedzina, w której się poruszamy, również ta związana z ratownictwem, ciągle się rozwija, pojawiają się nowe technologie, które wykorzystywane są w ratownictwie jak np. drony. Dlatego chcielibyśmy współdziałać w tym zakresie z naukowcami Politechniki Śląskiej – wyjaśnił naczelnik Grupy Beskidzkiej GOPR Marcin Szczurek.

Dzięki umowie Politechnika Śląska będzie też mogła współpracować z powstającym w Bielsku-Białej Śląskim Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównoważonej.

– W centrum przewidujemy miejsce dla Politechniki Śląskiej, szczególnie w zakresie wspólnych badań czy szkoleń. Moglibyśmy testować różnego rodzaju pojazdy elektryczne, które wcześniej czy później pojawią się w ratownictwie – powiedział prezes fundacji „Pogranicze Bez Barier” Bogumił Kanik.

Jak zaznaczają przedstawiciele Politechniki Śląskiej – Podpisanie umowy to szansa na realizację kolejnych projektów związanych z turystyką górską, głównie dla osób z niepełnosprawnościami, na innych wydziałach uczelni.

Politechnika Śląska o najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 r. jako zaplecze naukowe i kształcenia dla Górnego Śląska. Dziś uczestniczy w przemianach regionu, będąc zapleczem dla rozwoju nowoczesnych technologii.

Powstała w 2013 r. fundacja „Pogranicze Bez Barier” współpracuje m.in. z lokalnymi samorządami Polski, Czech i Słowacji, organizacjami pozarządowymi i uczelniami. Stawia sobie za cel m.in. promocję kultury fizycznej i turystyki osób niepełnosprawnych i znoszenie wszelkich barier dla osób niepełnosprawnych uniemożliwiających im normalne funkcjonowanie.

Grupa Beskidzka GOPR jest jedną z 7 grup regionalnych Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Liczy obecnie 350 aktywnych ratowników ochotników oraz ponad 20 ratowników zawodowych. Działa na obszarze 2160 km kw. położonym w Beskidzie Śląskim, Żywieckim, Małym i Makowskim. (PAP – Nauka w Polsce)

Krzysztof Konopka, fot. freepik.com

Data publikacji: 12.01.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również