Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy organizuje dwa wydarzenia sportowe

Pierwsze z nich Wiosenny Ogólnopolski Integracyjny Turniej Szachowy, który odbędzie się 15-21 maja w Ośrodku Wczasowym Azalia w Węgierskiej Górce. Turniej jest wliczany do rankingu FIDE.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, przynależność klubową (lub miejscowość), kategorię szachową, pełną datę urodzenia i obowiązkowo informację czy zawodnik jest niepełnosprawny. (obowiązuje przy zapisie przesłanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności)

Ilość miejsc ograniczona do 70 (w tym maksymalnie 30 osób pełnosprawnych) – decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat na konto organizatora (w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby ze stopniem niepełnosprawności znacznym i umiarkowanym).

Lista osób zakwalifikowanych na turniej publikowana będzie na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje/

Przyjazd zawodników w dniu 15 maja 2022 roku do godziny 20.00.

Zawodników niepełnosprawnych obowiązuje odpis lub decyzja o przyznaniu grupy KiZ. Dokument ten należy przesłać pocztą lub e-mailem sport@eurobeskidy.org.pl na adres Organizatora najpóźniej do 02.05.2022 r. Brak orzeczenia skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w Turnieju, a wpłacone pieniądze za turniej przechodzą na rzecz organizatora.

Więcej informacji udziela sędzia główny Jacek Matlak – sędzia klasy międzynarodowej, tel. 609-945-637 e-mail: jacek_matlak@wp.pl

Drugie wydarzenie Ogólnopolska Integracyjna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych i Ogólnopolska Spartakiada Rodzinna Od Juniora do Seniora, odbędzie się 28 maja przy Dworku Góralskim w Łodygowicach.
Podczas spartakiady zostaną rozegrane następujące konkurencje: sportowe (pchnięcie kulą , rzut oszczepem, bieg, skok w dal z miejsca ) i rekreacyjne (kręgle bieg 60 m na wózkach, rzut piłką lekarską, rzut piłeczką palantową).
Uczestnicy zawodów mogą startować maksymalnie w dwóch wybranych przez siebie konkurencjach.

Do udziału w spartakiadzie mogą zgłaszać się wszystkie osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności, narządu ruchu i wzroku.

W przypadku nieterminowego nadesłania aktualnych orzeczeń lekarskich zawodnicy nie zostaną zakwalifikowani do startu.

W chwili zgłoszenia uczestnicy są zobowiązani do przedstawienia opinii lekarza o aktualnym stanie zdrowia i o dopuszczeniu do udziału w zawodach.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 20 maja 2022 r.

Ponieważ ilośc miejsć jest ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.

W trakcie spartakiady obowiązkiem każdego uczestnika jest posiadanie dokumentu stwierdzającego tożsamość i okazanie go na żądanie organizatora imprezy.

Każdy zawodnik w dniu zawodów powinien posiadać własny strój sportowy tj. tenisówki lub adidasy, koszulkę i spodenki lub dres.

W razie złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do odwołania niektórych konkurencji.

Więcej informacji Regulamin_XV Ogólnopolska Spartakiada Rodzinna.

tuk/, fot. archiwum Eurobeskidy

Data publikacji: 27.04.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również