Turystyka dla wszystkich

Informacja na temat projektu

„TURYSTYKA DLA WSZYSTKICH"

Realizacja: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,

finansowany ze Środków Przejściowych 2005 Unii Europejskiej

 

Czas trwania: 01.02.2008 – 30.11.2008

Teren realizacji : cały kraj

Celem projektu jest upowszechnienie wśród osób niepełnosprawnych aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez turystykę i krajoznawstwo.

Projekt będzie obejmował następujące rodzaje działań:

Zebranie danych na podstawie ujednoliconych ankiet i formularzy na temat dostępności obiektów infrastruktury.

Weryfikację i przetworzenie danych.

Umieszczenie ich w ogólnopolskiej bazie danych.

Wsparcie bazy danych wydawnictwami i publikacjami.

Prowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej.

Zorganizowanie konferencji popularno – naukowej.

Udział w Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego.

Działania informacyjne z wykorzystaniem Internetu.

Promowanie aktywnych form spędzania czasu osób niepełnosprawnych.

Realizacja projektu została zaplanowana na 10 miesięcy, a sam projekt podzielony na 7 głównych Działań:

Działanie 1

Powołanie zespołu koordynującego projekt

Głównym realizatorem i koordynatorem projektu będzie Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, który rozdziela zadania pomiędzy 16 koordynatorów regionalnych PTTK uczestniczących w projekcie. Koordynatorzy regionalni realizują projekt wspólnie z wolontariuszami, którzy będą weryfikować informacje dot. dostępności infrastruktury.

Działanie 2

Przygotowanie narzędzi do projektu i opracowanie materiałów promocyjnych.

Celem działania jest przygotowanie materiałów stanowiących kompendium wiedzy na temat dostępności infrastruktury turystycznej dla osób niepełnosprawnych w Polsce .

W ramach projektu zostaną przygotowane:

– Ankieta obiektu dla wolontariuszy(w zależności od rodzaju obiektu)-Karta dostępności obiektu.

– Folder „(Nie)pełnosprawny turysta”. Nakład 5 tys. szt.

– Plakat „Turystyka dla wszystkich:” Nakład 5 tys. szt. Format B-2

– Informator z płytą CD „Turystyka dla wszystkich”. Nakład 5 tys. szt. w formie drukowanej i na płycie CD.

– Wydawnictwo pokonferencyjne. Nakład 2 tys. szt. w formie drukowanej i 3 tys. szt. na płycie CD.

Działanie 3

Badanie dostępności infrastruktury turystycznej dla osób niepełnosprawnych.

Celem działania jest przygotowanie informacji na temat dostępności infrastruktury turystycznej dla osób niepełnosprawnych w Polsce. Badanie zostanie przeprowadzone na podstawie „Karty dostępności obiektu”.

Działanie 4

Tworzenie strony internetowej „Turystyka dla wszystkich” .

Celem działania jest utworzenie kompleksowej i rzetelnej bazy danych obiektów infrastruktury turystycznej na terenie Polski, które są dostępne dla osób z różnymi dysfunkcjami. Wszystkie informacje zebrane i zweryfikowane przez wolontariuszy będą zamieszczane i udostępniane na istniejącej już stronie internetowej www.turystykadlawszystkich.pl, która będzie stanowiła bazę/raport zweryfikowanych obiektów.

Działanie 5

Konferencja popularno – naukowa „Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych” termin-październik 2008

Celem działania jest podjęcie dyskusji oraz wymiana informacji i doświadczeń związanych z prawidłową organizacją turystyki i krajoznawstwa osób niepełnosprawnych, z wykorzystaniem istniejących możliwości oraz wzorców i metod stosowanych w Unii Europejskiej.

Działanie 6

XVI Międzynarodowe Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego „REHABILITACJA” w Łodzi 25-27.09.2008

Celem działania jest nagłośnienie wśród jak najszerszych kręgów społeczeństwa idei projektu i zapoznanie społeczeństwa z tematyką roli i znaczenia aktywnej turystyki osób niepełnosprawnych.

Oprócz stoiska „(Nie)pełnosprawny turysta” PTTK pokaże dobre praktyki turystyki osób niepełnosprawnych poprzez:

– wykłady podczas Konferencji „Turystyka osób niepełnosprawnych”

– warsztaty terapeutyczne dla rodzin

– wielodyscyplinową imprezę turystyczną z udziałem osób niepełnosprawnych

Działanie 7

Podsumowanie projektu.

Celem działania będzie podsumowanie wyników przeprowadzonej inwentaryzacji obiektów turystycznych dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz podsumowanie ustaleń Konferencji popularno – naukowej oraz udziału w Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego. Spotkanie podsumowujące (konferencja prasowa) odbędzie się w Warszawie. Spotkanie informacyjne odbędzie się z udziałem przedstawicieli samorządów, władz oświatowych, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych.

Materiały informacyjne, które ukażą się w ramach realizacji projektu:

– Folder „(Nie)pełnosprawny turysta”.

– Plakat „Turystyka dla wszystkich:”

– Informator z płytą CD „Turystyka dla wszystkich”.

– Wydawnictwo pokonferencyjne „Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych”.

Internet

– Internetowa baza danych miejsc dostępnych dla osób niepełnosprawnych(w języku polskim i angielskim) oraz z wariantem dla osób niedowidzących.

Koordynatorem Projektu z ramienia Zarządu Głównego PTTK jest Kol. Jolanta Śledzińska

Zapraszamy osoby niepełnosprawne, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, jednostki samorządu terytorialnego, media oraz innych zainteresowanych do udziału w projekcie i w jego promocji.

Informacji na temat projektu udziela:

Biuro Projektu „Turystyka dla wszystkich”

00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11

e.mail:poczta@tdw.pttk.pl

Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej

 

www.turystykadlawszystkich.pl

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również