Aktywizacja na Mazowszu

Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny (KRES) z Piaseczna zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu powiatów płońskiego, przasnyskiego i kozienickiego do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej.

Grupą docelową projektu są pozostające bez zatrudnienia osoby niepełnosprawne zamieszkujące w ww. powiatach województwa mazowieckiego – łącznie 60 osób niepełnosprawnych z dysfunkcją m.in. narządu wzroku, narządu ruchu, z chorobą psychiczną, chorobą układu krążenia, pokarmowego oraz z niskim poziomem wykształcenia.

Wśród beneficjentów minimum 10 proc. stanowić będą osoby po 45 roku życia oraz – celem wyrównania szans kobiet i mężczyzn – planowany jest 50 proc. udział kobiet. Uczestnicy będą mieli zapewnione stypendium szkoleniowe, wyżywienie w trakcie szkoleń oraz zwrot kosztów dojazdu.

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji zawodowych uczestników, wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia. Uczestnicy projektu mogą liczyć na stałą pomoc psychologów oraz doradców zawodowych. Dla najaktywniejszych uczestników oferowane jest zatrudnienie. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Informacje i zgłoszenia pod numerem telefonu: 797 195 066 lub 22. 403 53 25;
e-mail mazowsze@kres.org

Więcej na stronie: www.mazowsze.kres.org

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również