Głuchoniewidomi mogą pracować

21 października 2010 r. w Katowicach w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja pod honorowym patronatem posła na Sejm RP Marka Plury zatytułowana „Jak zarobić zatrudniając osobę głuchoniewidomą".

Była to pierwsza tego rodzaju inicjatywa na Śląsku, podjęta przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, której celem było zapoznanie uczestników z możliwościami wykonywania pracy zawodowej i społecznej przez osoby z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu, a także z korzyściami płynącymi z zatrudniania takich osób.

Otwarcia konferencji dokonała wiceprezydent Katowic Krystyna Siejna, życząc aby dostarczyła ona ciekawych tematów i rozwiązań.
Głos zabierali przedstawiciele różnych środowisk: osoby głuchoniewidome, pracodawca zatrudniajacy osobę głuchoniewidomą, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na ich rzecz, zastępca dyrektora Oddziału Śląskiego PFRON.

Na konferencji próbowano przełamać stereotyp, że osoba głuchoniewidoma to taka, która nie widzi i i nie słyszy, a kontakt z nią jest bardzo utrudniony. Tymczasem wyróżnia się cztery grupy głuchoniewidomych o różnym stopniu niepełnosprawności. Zatrudnienie tych osób jest możliwe i to na bardzo różnych stanowiskach w zależności od ich umiejętności, wykształcenia, zaangażowania, a także wyposażenia tej osoby w specjalistyczny sprzęt ułatwiający jej komunikację z otoczeniem. Potrzebna jest tylko dobra wola z dwóch stron.

Realizowane są projekty na rzecz tej grupy osób, m.in. „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy”, w których – za pośrednictwem koordynatorów regionalnych i asystentów – pomaga się im podjąć i kontynuować pracę. Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej często nie wymaga specjalnych, kosztownych nakładów. Wystarczy odpowiednio zorganizowane stanowisko pracy i współpraca między pracownikami.

Dyrektor PFRON zachęcała aby poszukując pracy nie ukrywać swojej niepełnosprawności, ale przedstawiać potencjalnemu pracodawcy korzyści płynące z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej dla firmy. Pracownik natomiast znajdując zatrudnienie oprócz korzyści wymiernych – finansowych, zyskuje poczucie własnej wartości, przynależności, możliwości rozwoju nie tylko zawodowego.

M. K.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również