III Gala Jaskółek w Bytomiu

Już po raz trzeci pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne intelektualnie na otwartym rynku pracy zastaną uhonorowani Jaskółkami. Jest to nagroda przyznawana tym z nich, którzy pomimo kryzysu i uprzedzeń są otwarci na podjęcie współpracy z Punktem Aktywizacji II w Bytomiu. Wspomniany Punkt działa w ramach projektu „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Trzecia edycja Gali Jaskółki 2011/2012 odbędzie się w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 22, które gościć będzie ludzi skupionych wokół osób z niepełnosprawnością intelektualną, dzięki którym mają one szanse na podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Wśród nagrodzonych znajdzie się 9 laureatów, którzy współpracują z Punktem Aktywizacji II w Bytomiu w ramach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie. To właśnie dzięki takim pracodawcom – tegorocznym laureatom Jaskółek – osoby niepełnosprawne intelektualnie mogą uczestniczyć w życiu społecznym w roli pełnoprawnych pracowników. Po raz pierwszy w historii Gali rozdane zostaną również specjalne super-jaskółki dla pracodawców oraz osób promujących nie tylko zatrudnianie osób niepełnosprawnych, ale także możliwość pełnienia przez nie wielu innych ról społecznych.

Poza częścią honorującą firmy i instytucje biorące czynny udział w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną będą miały miejsce także wystąpienia kierownika Punktu Aktywizacji II w Bytomiu – Izabeli Gemza oraz dyrektor Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu – Małgorzatay Balukiewicz. Gościnnie wystąpią także Anna Dziąsko – prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Bytomiu oraz Jan Zielinski – pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Podczas uroczystości podsumowane zostaną działania Punktu Aktywizacji II w Bytomiu w ramach aktywizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zaprezentowany zostanie również autorski film Michała Bullika – trenera pracy Punktu Aktywizacji II w Bytomiu – „Jak dobrze, poniedziałek”, który będzie okazją na podsumowanie efektów pracy specjalistów zatrudnionych w tym Punkcie.

Patronatem medialnym imprezę objęli Radio Katowice oraz Życie Bytomskie. Osoby zainteresowane udziałem w Gali zapraszamy 22 października 2012 r. (poniedziałek), godz. 10:00-13:00 do Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 22.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również