Kampania „Żywa Książka” otwarta na współpracę

Kampania „Żywa Książka" otwarta na współpracę

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika organizuje akcję społeczną pod nazwą „Żywa Biblioteka". To zatwierdzony przez Radę Europy sposób edukacji obywatelskiej, który ma na celu podnoszenie poziomu tolerancji obywateli wobec grup społecznie dyskryminowanych.

logo_cris_male

 

W ramach „Żywej Biblioteki” będziemy organizować spotkania mieszkańców Rybnika i okolic – „Czytelników” z przedstawicielami m.in. mniejszości etnicznych, kulturowych, seksualnych, religijnych czy osobami niepełnosprawnymi – „Książkami”.
Jest to drugie tego typu przedsięwzięcie w woj. śląskim, a w całej Polsce odbyło się ich zaledwie kilka. Akcję objął honorowym patronatem przewodniczący Parlamentu Europejskiego – prof. dr hab. Jerzy Buzek.

Aby móc w pełni zrealizować „Żywą Bibliotekę”, zwracamy się do Państwa z propozycją współpracy i prośbą o wsparcie finansowe lub usługowo-rzeczowe. Jest ono niezbędne m.in. ze względu na pokrycie kosztów dojazdu osób, które pragniemy zaprosić do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Jedną z nich jest prof. Marion Hersh z wydziału elektroniki i inżynierii elektrycznej Uniwersytetu w Glasgow.

Korzyści, jakie odniosą Państwo ze współpracy z nami to:
· promocja firmy na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;
· zaprezentowanie firmy podmiotom zaangażowanym w akcję i jej uczestnikom;
· promocja na stronach internetowych CRIS, a także w nowopowstałym serwisie lokalnie.subregion.pl;
· zamieszczenie Państwa logotypów na materiałach promocyjnych.

Przystępując do współpracy z Państwem uwzględniamy indywidualne oczekiwania. Realizując projekty działamy profesjonalnie wiedząc, że wkład finansowy Sponsora to nie tylko prestiż dla firmy, ale również myślenie produktowe i prosprzedażowe. Wierzymy, że przedstawiona przez nas oferta sponsorska jest doskonałym sposobem budowania przyjaznego i pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie, a także doskonałym narzędziem promocji Państwa firmy.

Osobą odpowiedzialną za współpracę sponsorską i udzielanie wszelkich informacji jest Hanna Pasterny: Hanna.pasterny@cris.org.pl , tel.: 32 739 55 12 wew. 104.

Info: CRIS Rybnik

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również