Kujawsko-Pomorskie samorządem równych szans

Kujawsko-Pomorskie samorządem równych szans

Organizatorem konkursu „Samorząd równych szans" jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie. W tym roku Rada Nagrody nagrodziła 39 projektów jednostek samorządowych wszystkich szczebli. Uroczysta gala i wręczenie nagród miało miejsce 7 października w Zakopanem.

herb_wojewodztwa

Jednym z laureatów – zdobwycą statuetki i tytułu – jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który otrzymał wyróżnienie i tytuł „Samorządu równych szans” za projekt „Rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzących w warunkach domowych”.
Głównym celem projektu jest stała rehabilitacja dzieci w wieku do lat 7, które ze względu na stan niepełnosprawności nie mogą korzystać z rehabilitacji ambulatoryjnej lub mieszkają na terenach słabo zurbanizowanych. Projekt zakładał również dostosowanie rehabilitacji do potrzeb i możliwości dziecka oraz włączenie członków rodziny w zakres czynności rehabilitacji. Realizację przedsięwzięcia powierzono Kujawsko-Pomorskiemu Okręgowi PZN. W jego ramach przewidziano wczesną rehabilitację domową z elementami orientacji przestrzennej, podstaw pisma Braille’a, nauki czynności dnia codziennego, zwiększenie samodzielności dzieci niepełnosprawnych, podniesienie kwalifikacji i zaangażowania rodziców w proces rehabilitacji własnego dziecka w środowisku domowym, poradnictwo psychologiczne dla dzieci oraz członków ich rodzin.

W ubiegłym roku województwo kujawsko-pomorskie również zostało wyróżnione za zorganizowanie konkursu „Kujawsko-Pomorskie bez barier”.

Celem konkursu „Samorząd równych szans” jest wsparcie samorządów (głównie szczebla powiatowego) w zakresie prowadzenia polityki na rzecz osób niepełnosprawnych tak, by umożliwić jak najszersze włączenie tej grupy osób we wszystkie dziedziny życia.

Oprac. SzymSza

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również