Lodołamacze – inauguracja regionalna w Chorzowie

Lodołamacze - inauguracja regionalna w Chorzowie

17 maja br. podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta w Chorzowie, zainaugurowana została na Śląsku kampania na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnością, której elementem jest konkurs dla firm, instytucji i organizacji angażujących się w problematykę tej grupy osób „Lodołamacze". To już VII edycja inicjatywy, której organizatorem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON).

Inauguracja regionalna miała miejsce w Chorzowie, ponieważ to właśnie miasto jest jednym z regionalnych patronów honorowych konkursu, obok wojewody śląskiego i marszałka województwa. W konferencji prasowej wziął też udział menadżer zespołu Feel („Piotrek i chłopcy nie mogli przyjść, bo grają”). Zespół jest ambasadorem regionalnym konkursu, niewykluczone, że Feel zagra 27 września na Zamku Królewskim w Warszawie, podczas Gali Lodołamaczy 2012. Muzycy będą aktywnie namawiać do zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

media
Media stwiły się licznie

Przedstawiając zasady konkursu i jego historię, rzecznik prasowy POPON, Anna Skupień mówiła:
– Lodołamacze to firmy, które kruszą wszelkie lody. To pracodawcy, którzy pokazują,
że można odnosić sukcesy w biznesie, jednocześnie zatrudniając niepełnosprawnych pracowników. Dotychczas w konkursie udział wzięło niemal 2 tysiące firm, instytucji
i organizacji. Najlepszego lodołamacza wybiera kapituła. Statuetki Lodołamacza wręczone zostaną w trzech kategoriach: zakład pracy chronionej, otwarty rynek pracy oraz pracodawca nie będący przedsiębiorcą, czyli organizacja, stowarzyszenie, instytucja. Kapituła ma również możliwość docenienia podmiotu bądź osoby, która ma szczególne znaczenie dla społeczności osób z niepełnosprawnością i nominowania ich do kategorii Super Lodołamacza i Lodołamacza Specjalnego. Laureatów poznamy 27 września, podczas gali w Zamku Królewskim w Warszawie. Śląskich Lodołamaczy poznamy w połowie września.

skupien
Anna Skupień, rzecznik POPON przedstawia zasady konkursu

W regionalnej inauguracji konkursu w Chorzowie uczestniczyli: Marek Plura, poseł na Sejm RP, Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa ds. gospodarczych, Tomasz Jakubiec, przewodniczący Rady Wojewódzkiej POPON, Joanna Stępień, pełnomocnik marszałka województwa śląskiego ds. organizacji pozarządowych i równych szans, Jan Zieliński, pełnomocnik marszałka ds. osób niepełnosprawnych oraz przedstawiciele różnych środowisk zaangażowanych w rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.

Marcin Michalik, zastępca prezydenta miasta Chorzów:
– W Chorzowie walczymy ze stereotypem, że osoba niepełnosprawna to niepełnosprawny pracownik. Oczywiście zorganizowanie pracy dla takiej osoby wymaga większego zaangażowania ze strony pracodawcy, natomiast pracodawca ma też w związku z tym pewne korzyści i przywileje. Konkurs Lodołamacze, jest świetną formą promowania takich przedsiębiorców, którzy potrafią zorganizować miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. W naszym mieście mamy sporo firm, które je zatrudniają. Liderem jest Limatherm Components, ubiegłoroczny laureat Lodołamaczy, w której ponad 90 proc. pracowników to osoby niepełnosprawne. Chorzów jest dobrym miejscem do tego, by promować dobrą współpracę pomiędzy pracodawcami, pracownikami, urzędami pracy i samorządami. Miasto wspiera osoby niepełnosprawne, aktualnie realizuje program „Chorzów bez barier”. Obejmuje on szerokie działania na rzecz tej grupy osób. Po raz kolejny Chorzów organizuje Targi Pracy dla osób niepełnosprawnych, najbliższe 22 maja w Chorzowskim Centrum Kultury.

Poseł Marek Plura w swoim wystąpieniu podkreśliłł, że miejsce inauguracji regionalnego konkursu na Śląsku wybrano nieprzypadkowo, bowiem to Chorzów jest miastem, od którego mogą się uczyć inne gminy jak organizować pomoc w znalezieniu pracy osobom z niepełnosprawnością. Ich sytuacja na krajowym rynku pracy z roku na rok wygląda coraz lepiej, choć są jeszcze ogromne zaległości do nadrobienia. W krajach tzw. starej Unii Europejskiej ponad 50 proc. osób niepełnosprawnych pracuje. U nas jest to niespełna 25 proc., ale to się zmienia; jeszcze parę lat temu było to bowiem zaledwie 18 proc.
– Dotychczas polski system wsparcia zatrudnienia osób z niepełnosprawnością opierał się na tak zwanych zakładach pracy chronionej, które były i są nadal mocno dotowane przez PFRON. Jednak ten proces zahamował się już dobrych kilka lat temu i teraz, poprzez kilka zmian w ustawie o rehabilitacji, których dokonaliśmy w ostatnim czasie, udało się szerzej otworzyć tak zwany otwarty rynek pracy. Coraz więcej pracodawców nastawia się na zatrudnienie osób z różnymi niepełnosprawnościami, również otrzymując wsparcie ze strony państwa, ale mniejsze niż ZPCh. I to podkreśla, że udało się również przez te kilkanaście lat działania ustawy wypracować tę właśnie otwartość, zrozumienie, gotowość na przyjęcie do pracy osoby niepełnosprawnej. Nie dla profitów finansowych, bo one są już znacznie mniejsze niż dawniej, ale – według mnie – przede wszystkim z tego powodu, że osoba niepełnosprawna jest przywiązana do firmy, podczas gdy młode osoby sprawne często traktują pracę jak rodzaj stażu przed wyjazdem za granicę.

DSCN0758
Od lewej: poseł Marek Plura, Marcin Michalik, Tomasz Jakubiec i Andrzej Kostka

Obecny na konferencji Andrzej Kostka z firmy Limatherm Components – ubiegłoroczny laureat Lodołamaczy – wskazywał na korzyści wynikające z zatrudniania osób niepełnosprawnych. Firma jest znanym na świecie producentem elementów aparatury kontrolno-pomiarowej i odlewów ciśnieniowych ze stopów aluminium i cynku. Chorzowska spółka zatrudnia obecnie aż 242 pracowników ze stopniem niepełnosprawności – to 96 proc. ogółu zatrudnionych. Rotacja jest duża, ale jest też spora grupa osób, która pracuje w firmie od samego początku, w tym niewidomych.
– Firma została kilka lat temu przeniesiona do Chorzowa z uwagi na uzyskane tu możliwości logistyczne. 2000 m kw. powierzchni magazynowej daje możliwość zapewnienia dobrych warunków dla działów produkcji, montażu oraz ważnego zaplecza administracyjno-handlowego – wyjaśniał prezes Kostka. – Ośmiu z naszych pracowników to osoby niewidome – kilku z nich aktywnie uprawia sport; piłkę halową dla niewidomych w klubie Start Katowice. Spółka w ostatnim czasie aktywnie zaangażowała się w sponsoring tej dyscyplny zakupiła stroje, zainwestowała w wyposażenie, sponsoruje dojazdy zawodników na mecze. W rezultacie klub zmienił nazwę na Limatherm Components Start Katowice, a w najbliższym czasie, z okazji pięciolecia działalności, odbędzie się w Chorzowie międzynarodowy turniej goalballa – piłki dźwiękowej upawianej tylko przez osoby niewidome i niedowidzące.
Przewodniczący Rady Wojewódzkiej POPON, Tomasz Jakubiec doceniając klimat, jaki w Chorzowie towarzyszy wszystkiemu, co się robi dla niepełnosprawnych, poinformował, że siedziba Śląskiego Oddziału POPON zostanie niebawem przeniesiona z Katowic do Chorzowa.

Tekst i fot.: Ilona Raczyńska

 

KAPITUŁA ŚLĄSKA KONKURSU „LODOŁAMACZE 2012″

Zygmunt Łukaszczyk – Wojewoda Śląski
Adam Matusiewicz – Marszałek Województwa Śląskiego
Andrzej Kotala – Prezydent Miasta Chorzów
Anna Wandzel – Dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON
Ks. Krzysztof Bąk – Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej
Beata Marynowska – Okręgowy Inspektor Pracy
Jerzy Kędziora – Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy w Polsce
Tadeusz Donocik – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Zenon Nowak – Prezes „Dziennika Zachodniego”
Beata Tomanek – Redaktor Radia Katowice
Ryszard Rzebko – Redaktor Naczelny Magazynu „Nasze Sprawy”

feel
Przedstawiciel zespołu Feel opowiada dlaczego zespół stał się ambasadorem Lodołamaczy na Śląsku

Ambasadorem konkursu na Śląsku został Piotr Kupicha i zespół Feel

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również