Lodołamacze na Śląsku rozdane!

Lodołamacze na Śląsku rozdane!

W tym roku po raz pierwszy Chorzów, a konkretnie Chorzowskie Centrum Kultury, gościło regionalną galę Konkursu dla pracodawców osób niepełnosprawnych Lodołamacze 2012 na Śląsku. Patronat honorowy nad tą edycją objęli m.in. wojewoda śląski Zbigniew Łukaszczyk, marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz, prezydent Chorzowa Andrzej Kotala i prezydent Katowic Piotr Uszok.

Patronat honorowy nad ogólnopolskim Konkursem „Lodołamacze 2012″ objęła po raz drugi małżonka prezydenta RP, Anna Komorowska.
Patronat medialny objęli TVP Katowice, TV Silesia, Radio Katowice, Dziennik Zachodni i Nasze Sprawy.


Barbara Pokorny odczytuje przesłanie Jana Zająca, prezesa Zarządu POPON

Wśród gości obecnych na gali 18 września br. byli m.in. Barbara Pokorny – przewodnicząca Rady Krajowej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, która jest organizatorem konkursu, poseł Marek Plura, Wojciech Skiba – prezes Zarządu PFRON, Andrzej Kotala – prezydent Chorzowa, Jerzy Kędziora – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie, przewodniczący Ogólnopolskiego Konwentu Dyrektorów PUP.


Statuetkę odbiera Krzysztof Wostal, szef Instytutu Alfa Prim

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa rozpoczynając galę powiedział m.in. – Jest to dla nas duże wyróżnienie, że gala Lodołamacze 2012 odbywa się w Chorzowie. Staramy się pomóc wszystkim firmom, które chcą i zatrudniają osoby niepełnosprawne, pomagamy razem z Urzędem Pracy, organizujemy szkolenia dla osób z tej grupy, które wyrażają chęć podjęcia aktywności zawodowej. Zainicjowaliśmy cały szereg działań na rzecz obywateli z niepełnosprawnością, który przybrał formułę programu pod nazwą Chorzów bez Barier. Przyczynił się on m.in. do zorganizowania targów pracy, na których oferowano 108 miejsc pracy dla tych osób.


Laureaci Lodołamaczy, członkowie kapituły i organizatorzy

Poseł Marek Plura powiedział m.in.: – Nie znamy jeszcze rozstrzygnięć ogólnopolskiego konkursu, poznamy je wkrótce i tym bardziej trzymam kciuki za naszych kandydatów. Do tej pory byli oni przykładem dobrych praktyk z zakresu skutecznego tworzenia miejsc pracy, z korzyścią dla osób niepełnosprawnych i dla swoich firm. Dzisiaj dzięki konkursowi nie tylko poznajemy tych czasem odważnych, czasem innowacyjnych, którzy decydują się na zatrudnianie osób niepełnosprawnych w różnego rodzaju branżach, ale wszyscy uczymy się jak to robić skutecznie, jak konstruować załogę, wśród której często bardzo znaczny procent stanowią osoby z różnymi dysfunkcjami tak, aby była ona spójna, aby każdy mógł dać z siebie co najlepsze dla wspólnego dobra. A to w niełatwych gospodarczo czasach jest bardzo ważne. Wśród naszych zadań parlamentarnych bardzo wnikliwie i z dużą uwagą obserwujemy różne zjawiska na rynku pracy osób niepełnosprawnych, próbujemy na bieżąco reagować zmianami ustawowymi jeżeli są konieczne. Ten konkurs dowodzi tego, że oprócz kwestii finansowych, które są bardzo ważne, towarzyszy mu szczera intencja i wsparcie ze strony tych, którzy pomogą przejść zwłaszcza ten pierwszy, trudny czasami okres zatrudnienia. POPON służy wsparciem i pomocą i za to jestem po prostu wdzięczny. Wszystkim nam, którzy tutaj jesteśmy zależy aby jak najwięcej Polaków z niepełnosprawnością znajdowało pracę. I tak rzeczywiście się dzieje, bo coraz więcej pracowników z niepełnosprawnością jest rejestrowanych w systemie dofinansowań PFRON.


W części artystycznej gali wystąpił niezrównany kabaret Drzewo a Gada

Prezes Wojciech Skiba podkreślił, że PFRON zawsze wspiera inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, jak np. Konkurs Lodołamacze. Jest to przedsięwzięcie o najdłuższej tradycji wśród tego typu wydarzeń, promuje podmioty, które nie oglądając się na interes ekonomiczny zatrudniają osoby niepełnosprawne i widzą w tym czynnik nie tylko nie pomniejszający ich szans na rynku, ale taki, który może nawet je zwiększyć. Jest to o tyle cenne, że Fundusz w trudnych czasach musi racjonalnie gospodarować środkami finansowymi, zatem zależy mu na promowaniu zatrudnienia jako takiego, bez oglądania się na dopłaty ze strony PFRON.

Laureaci etapu regonalnego Konkursu „LODOŁAMACZE 2012″ na Śląsku

Kategoria Zakład Pracy Chronionej

I miejsce i statuetkę LODOŁAMACZ 2012 otrzymuje: ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Export-Import Anna Rotarska z Zawiercia
Uzasadnienie:
Firma ANRO jest przedsiębiorstwem wrażliwym społecznie i nastawionym na współpracę z osobami niepełnosprawnymi. To firma rodzinna prowadzona przez Annę i Stefana Rotarskich. Jest czołowym polskim producentem oznaczeń bezpieczeństwa i systemów informacji wizualnej, oferującym szeroki zakres produktów i usług związanych z poprawą bezpieczeństwa w pracy oraz w codziennym życiu.
Stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych są tworzone od 1995 roku i istnieją do dnia dzisiejszego. W 2011 roku firma zatrudniała 53 osoby niepełnosprawne. Istotną sprawą jest to, iż ANRO dba o pracowników z niepełnosprawnością zapewniając im opiekę medyczną. Dodatkowo w ramach podpisanej umowy z Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu, osoby niepełnosprawne mają dostęp do specjalistów, jak również do poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. W gabinecie lekarsko-pielęgniarskim raz na kwartał pracownicy poddawani są badaniom wzroku, słuchu, badania RR. Dla zapewnienia bezpieczeństwa swoich pracowników i wyeliminowania zagrożeń, raz na miesiąc prowadzona jest również kontrola stanowisk pracy.
Firma nawiązała również współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Zawierciu, w ramach której oferuje możliwość zainteresowanym osobom niepełnosprawnym odwiedzenia firmy i zapoznania się z oferowanymi stanowiskami pracy. ANRO prowadzi także szeroką działalność prospołeczną i charytatywną wspierając liczne instytucje kulturalne, sportowe, fundacje oraz angażując się w akcje na rzecz osób niepełnosprawnych.

II miejsce i srebrny medal: MOTOTECHNIKA Józef Zborowski Spółka Jawna z Jasienicy
III miejsce i brązowy medal: EKOMEX Spółka Jawna M&Ł Pilśniak z Panek

Dodatkowo wyróżnienie otrzymał:
Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach

Kategoria Otwarty Rynek

I miejsce i Statuetkę LODOAŁMACZ 2012 otrzymuje: Instytut Edukacji i Rozwoju ALFA PRIM z Katowic
Uzasadnienie:
Instytut Edukacji i Rozwoju Alfa Prim to wyjątkowa i godna naśladowania firma. Pomimo tego, iż działa dopiero od 1 czerwca 2010 roku przeprowadziła i nadal prowadzi wiele działań związanych z pomocą osobom niepełnosprawnym. Alfa Prim od samego początku istnienia zatrudnia osoby wśród których, warto podkreślić, przeważają osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Głównym celem firmy jest podnoszenie świadomości społecznej na temat niepełnosprawności, a także szkolenie w nowoczesny, innowacyjny sposób osób z niepełnosprawnością oraz osób, które z racji pełnionych funkcji winny je wspierać, np. urzędników.
Specjaliści Instytutu uczą między innymi jak komunikować się oraz zachować w stosunku do osób z różnymi dysfunkcjami, a także w jaki sposób efektywnie przeprowadzić obsługę klienta z niepełnosprawnością. Warte podkreślenia jest również to, iż Alfa Prim prowadzi szkolenia o niepełnosprawności, które mogą uświadomić pracodawcy, że można, a przede wszystkim warto zatrudniać osoby niepełnosprawne. Wśród tych szkoleń znajdują się: szkolenia dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych, szkolenia z języka migowego oraz pisma punktowego Braille’a. Instytut nadal pracuje nad tworzeniem nowych, rewolucyjnych szkoleń.
We wrześniu 2011 r. firma została wyróżniona statuetką w plebiscycie „Przedsiębiorczy” Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich w kategorii Innowacyjna Działalność Gospodarcza.

II miejsce i srebrny medal: Zakład Ochrony Mienia IMPULS S. C. Janusz Dudek, Bogdan Seweryn z Siemianowic Śl.
III miejsce i brązowy medal: DiH.pl S.C. Łukasz Gwara, Mariusz Paśko Zabrze

Dodatkowo wyróżnienie otrzymały:
Koleje Śląskie Spółka z O.O.

 

Kategoria Pracodawca Nieprzedsiębiorca

I miejsce i Statuetkę LODOAŁMACZ 2012 otrzymała: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
Uzasadnienie:
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie to instytucja wrażliwa społecznie i nastawiona na współpracę ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Zatrudnia osoby z tej grupy na stanowiskach urzędniczych oraz obsługi technicznej. Aby to umożliwić zlikwidowano bariery architektoniczne wewnątrz budynku oraz zadbano o dostosowanie stanowisk pracy, tak, aby zapewnić tym osobom samodzielność i niezależność w wykonywaniu powierzonych im zadań.
Aby podwyższyć kwalifikacje swoich pracowników, Urząd zorganizował szkolenia wewnętrzne z zakresu protokołu dyplomatycznego, profesjonalnej obsługi klienta, systemu obiegu dokumentów. Oprócz szkoleń wewnętrznych, pracownicy brali także udział w szkoleniach odbywających się poza siedzibą Urzędu. Ponadto pracownicy posiadający stopień niepełnosprawności podwyższają także swoje kwalifikacje zawodowe poprzez kontynuowanie nauki na studiach licencjackich, inżynierskich czy magisterskich. Kilku pracowników Urzędu Miasta jest przeszkolonych w zakresie języka migowego.
Urząd Miasta angażuje się również w działalność charytatywną, organizuje m. in. odbywające się pod hasłem „Siemianowice Mają Serce” cykliczne koncerty charytatywne dla dzieci niepełnosprawnych. Realizuje również wiele projektów, w tym m.in. projekt systemowy „Uwierz w Siebie”, który obejmuje szereg działań realizowanych na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności osób z niepełnosprawnością oraz projekt „Kariera bez barier”, który jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Urzędów Pracy

II miejsce i srebrny medal : Stowarzyszenie FAON z Katowic

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

Tytuł Super Lodołamacza otrzymało: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ELSTAN z Siemianowic Śl.
Uzasadnienie:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ELSTAN jest firmą prywatną działającą od 1991r. Firma świadczy bardzo szeroki zakres usług w branży elektroenergetycznej i budowlanej. Wykonuje usługi w zakresie budownictwa jedno i wielorodzinnego, hotelarsko-gastronomicznym, przemysłowym (hale produkcyjne, hurtownie, magazyny), budowy stacji paliw, banków, urzędów skarbowych i prace na zlecenie urzędów miast i gmin. Prezesem firmy jest pan Stanisław Papierkowski, który znany jest z tego, ze zawsze stara się udzielać pomocy osobom potrzebującym.
Firma ELSTAN angażuje się w przedsięwzięcia społeczne, niejednokrotnie wspomagając finansowo osoby poszkodowane przez los oraz wspiera działalność organizacji pozarządowych, szczególnie tych, które działają na rzecz środowiska niepełnosprawnych. Udzieliła m.in. wsparcia finansowego na remont mieszkania dla żołnierza, który na skutek wypadku na poligonie stał się osobą niepełnosprawną, brała również czynny udział w pomocy powodzianom, którzy stracili swój dobytek podczas ostatniej powodzi. Zawsze chętnie wspiera wszystkie inicjatywy nastawione na pomoc potrzebującym i poszkodowanym przez los.

Tytuł Lodołamacza Specjalnego otrzymał: Marek Skorus – Starszy Inspektor Pracy Okręgowej Inspekcji Pracy w Katowicach
Uzasadnienie:
Marek Skorus od lat jako członek kapituły, związany z Konkursem Lodołamacze w województwie śląskim. Ceniony pracownik Okręgowej Inspekcji Pracy, specjalista prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Marek Skorus jest osobą bardzo znaną i cenioną wśród pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w województwie śląskim. Zawsze chętnie służy pomocą i pomaga w rozwiązywaniu problemów. Wśród pracodawców jest znany jako osoba kompetentna, posiadająca szeroką wiedzę, ale przede wszystkim jako dobry człowiek, któremu zależy na tym, by jak najwięcej pracodawców stworzyło nowe stanowiska pracy dla osób z niepełnosprawnością. Przełamuje stereotyp, że Inspekcji Pracy należy się bać, pokazuje, że ta instytucja winna pomagać pracodawcom a nie nakładać na nich kary.
Jako specjalista oraz osoba, która na co dzień kontroluje zakłady zatrudniające osoby niepełnosprawne stara się przestrzegać pracodawców przed najczęściej popełnianymi błędami. Na licznych konferencjach i szkoleniach dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością, omawia podstawowe wymagania jakim powinny odpowiadać obiekty i stanowiska pracy dla tych osób, jak również procedury związane z opiniowaniem refundowanych stanowisk pracy.

Radek Szary
fot.: Ryszard Rzebko

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również