Na początek mieszkanie! Fundusze Europejskie wspierają infrastrukturę społeczną

Małopolska otrzyma ponad 81 mln zł na projekty dotyczące rozwoju infrastruktury mieszkań wspomaganych i treningowych. Nabór wniosków potrwa do 24 czerwca 2024 roku.

Dofinansowane będą projekty dotyczące:
– rozbudowy lub przebudowy już istniejących obiektów, remontów, w sytuacji gdy tego typu prace stanowią niezbędny element projektu dla pełnej funkcjonalności inwestycji podstawowej polegającej na rozbudowie lub przebudowie danego obiektu i nie stanowią elementu dominującego kosztowo;
– zagospodarowania bezpośredniego otoczenia funkcjonalnie powiązanego z realizowanym projektem tylko w zakresie zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami niezbędnym dla osiągnięcia celu projektu;
– zakupu sprzętu oraz wyposażenia niezbędnego do nadania funkcjonalności mieszkaniom wspomaganym, treningowym.

W ramach naboru 5.9A o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:
– administracja publiczna,
– organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

Wnioskodawcą lub partnerem w ramach FEM 2021-2027 może być wyłącznie podmiot wskazany w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną.

Budżet naboru to: 81 380 767,00 zł

Wnioski można składać od 25 kwietnia do 24 czerwca 2024 r. do godz. 15:00, w systemie elektronicznym IGA dostępnym pod adresem: iga.malopolska.pl

Regulamin naboru wraz z załącznikami można znaleźć TUTAJ.

Info: Biuro Prasowe UMWM/ AKC / Departament Monitorowania Wdrażania Funduszy

Data publikacji: 26.04.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również