Nasze Fascynacje w Jeleniej Górze

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Jeleniogórskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem został uruchomiony w 1995 roku, od tego też czasu prowadzi rehabilitacją społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych z elementami arteterapii w zakresie sztuki wizualnej.

Kierownikiem od siedemnastu lat jest Lucyna Szpak. 2 października br. rozpoczął się 18 rok działalności. Z tej okazji zaprezentowano w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze prace uczestników, które powstały w ramach zajęć.
Na otwarcie wystawy przybyli przedstawiciele urzędów i organizacji z którymi placówka współpracuje na co dzień, przyjaciele oraz rodziny uczestników. Szczególnie zasłużeni goście wraz z podziękowaniem za współpracę otrzymali od społeczności warsztatowej bukiety z liści klonu lub ozdobne butelki z motywem serca lub fragmentem miasta.
Prezentacja prac w tak szacownym miejscu, jakim jest Muzeum Karkonoskie, jest niewątpliwym zaszczytem, zaś zaistnienie w życiu kulturalnym miasta jest dla uczestników formą wyróżnienia i wyjściem poza środowisko osób niepełnosprawnych. Wystawę nazwaliśmy Nasze Fascynacje obserwując uczestników, którzy tworzą zauroczeni codziennym dniem, jego blaskami i cieniami, czasem chwilą fantazji lub zadumy, a pochłonięci własnymi doznaniami uruchamiają najgłębsze pokłady wyobraźni, tworząc własny wizualny twórczy przekaz będący niczym nie skrępowanym sposobem wypowiedzi.
Rozbudzenie zainteresowań plastycznych i inwencji twórczej uczestników Warsztatu zaowocowało pracami wykonanymi w różnych, czasem niekonwencjonalnych technikach, przy zastosowaniu różnego podłoża i wykorzystaniu różnych materiałów. Podczas zajęć uczestnicy m. in. rysowali kredkami, ołówkiem, węglem; malowali tuszem, akwarelą, farbami do szkła, plakatowymi i olejnymi; tworzyli grafikę komputerową; rzeźbili w drewnie, suporeksie; wykonywali fotografie.
Są też prace np. Tomka Lisa, który był uczestnikiem zajęć, a na tę okazję stworzył cykl rzeźb w suporeksie „Twarze Dobre”. Każdy uczestnik mógł pochwalić się swoim aniołem. Powstały one wg własnych przemyśleń i wyobrażeń autorów. Zostały namalowane na podłożu drewnianym różnymi farbami, nawet do szkła.
Kreowanie pozytywnego myślenia, wspieranie i stymulowanie swobodnego procesu twórczego, rozwinęło w uczestnikach zajęć umiejętności manualne i warsztatowe, podniosło samoocenę i samoświadomość rozwoju, wpłynęło na uwolnienie i odreagowanie negatywnych emocji.
Joanna Kananowicz, instruktorka pracowni artystycznej mobilizowała i angażowała uczestników do twórczej pracy w ramach arteterapii, która jest jednym z elementów zajęć indywidualnych oraz grupowych. Z powstałych prac przygotowała wystawę.
Wszyscy pracownicy mają cząstkę swojego udziału w organizacji i przygotowaniu wystawy, m.in. powstał w WTZ pomysł szaty graficznej zaproszenia, plakatu i folderu, który został opracowany komputerowo i przygotowany do druku przez instruktora pracowni komputerowej Małgorzatę Wągrodzką-Pietrzyk.
Zaprezentowano również film obrazujący warsztatowe życie, w tym: zajęcia indywidualne i grupowe, imprezy integracyjne, spotkania okazjonalne itp.
Otwarcie wystawy występem uświetniła aktorka „Teatru Maska” Honorata Magdeczko-Capote.
Symboliczną wstęgę przecięli przedstawiciele współorganizatorów wystawy – prezes Oddziału Jeleniogórskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Lech Karbowski oraz kierownik Działu Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze Aneta Sikora-Firszt.
Wystawa bardzo podobała gościom spotkania, byli chętni by nabyć prace . Często powtarzanymi słowami ją oceniającymi były „optymistyczna”, „ kolorowa”, a nawet „profesjonalna”. Uczestnicy przejęci odświętną i dostojną chwilą, chętnie pozowali do zdjęć obok swoich prac dla prasy, telewizji i rodziny.
Wystawa będzie prezentowana w Galerii Na Górze w Muzeum Karkonoskim
W Jeleniej Górze w dniach 26.10.- 16.12.2012 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również