O partnerstwie, integracji, wykluczeniu i niepełnosprawności na Mazowszu

Mazowsze jest regionem, który od lat stara się z powodzeniem intensyfikować działania na rzecz osób wykluczonych społecznie, w tym niepełnosprawnych. W ostatnich latach sprzyjają temu fundusze europejskie, o pozyskanie których starają się zarówno instytucje samorządowe, jak i organizacje z tzw. trzeciego sektora.

Rok 2010 ogłoszony został Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Z tej okazji Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej podjęło się realizacji projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu”. W ramach projektu odbyły się już m.in. dni otwarte domów pomocy społecznej oraz placówek pomocy i integracji społecznej. Zorganizowano też liczne imprezy przygotowywane w ramach partnerstwa instytucji samorządowych i organizacji pożytku publicznego.
We wrześniu przedstawiciele tych instytucji spotkali się w Warszawie na konferencji „Rola partnerstwa w działaniach na rzecz integracji osób wykluczonych społecznie”, na której zaprezentowano wyniki działań podejmowanych na terenie województwa. Jak pokazało doświadczenie Mazowsza takie partnerstwa sprawdzają się w praktyce, a ich efekty przekładają się na konkretną pomoc dla osób niepełnosprawnych, choćby w zakresie promocji ich potrzeb i dokonań.
Najważniejszym problemom tego środowiska był także poświęcony II Mazowiecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych, który odbył się w październiku br. Jego organizatorami były: Wojewódzka Społeczna Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i wspomniane wcześniej Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Już na początku pojawił się pomysł, by rok 2012 (lub 2013) poświęcić edukacji i wolontariatowi na rzecz osób niepełnosprawnych na Mazowszu – taka propozycja ma być skierowana do nowo wybranego Sejmiku Mazowieckiego.
W trakcie obrad podkreślano fakt niskiej świadomości społeczeństwa i decydentów nt. specyfiki i problemów osób niepełnosprawnych (w 2005 roku wynosiła ona zaledwie 8%). Pozytywne, choć powolne zmiany w tym zakresie następują dzięki organizacjom pozarządowym i mediom.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji szczebla samorządowego prezentowali swoje działania na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Mazowsza. Jednym z ciekawszych, choć niezrealizowanych do końca z powodu braku środków, był projekt „Uwolnić motyle” przygotowany wspólnie przez kilkanaście instytucji z różnych miast województwa. Jego cel to popularyzowanie wiedzy i zmiana wizerunku osób niepełnosprawnych.
Podsumowując obrady, przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Marek Książek, podkreślił, że Mazowiecki Sejmik ma służyć „przenoszeniu” opinii i postulatów opiekunów osób niepełnosprawnych i specjalistów z nimi pracujących do decydentów szczebla wojewódzkiego. Dodał też, że dopóki nie będzie politycznej woli i nie powstanie spójny dokument dotyczący osób niepełnosprawnych, to ich problemy nie będą rozwiązane.
Oprac. H. Guzowska

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również