Portal i projekt „Pomóż sam sobie”

Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu do końca 2012 roku realizuje projekt "Pomóż sam sobie - promocja zatrudniania osób niepełnosprawnych".

Jego ogólnym założeniem jest dotarcie do jak największej liczby właścicieli firm z Poznania i powiatu poznańskiego w celu zapoznania ich z możliwościami preferencyjnego zatrudniania mężczyzn i kobiet niepełnosprawnych, co przyczyni się do wzrostu poziomu aktywności zawodowej tych osób.

Problem ze znalezieniem rzetelnych informacji na temat pracy i zasad zatrudniania niepełnosprawnych mają zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, remedium na ten stan rzeczy jest właśnie projekt „Pomóż sam sobie – promocja zatrudniania osób niepełnosprawnych”. Działania z nim związane mają na celu przełamać obawy pracodawców przed zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, a także ułatwiać komunikację między tymi dwoma grupami.

Projekt zakłada zwiększenie świadomości opinii publicznej dotyczący możliwości zatrudniania niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, przełamywania stereotypów i dyskryminacji przy zatrudnianiu. Osiągnięcie zakładanych celów jest możliwe dzięki prowadzeniu akcji informacyjno-promocyjnej, prowadzeniu Punktu Informacyjnego, zorganizowaniu konferencji dla pracodawców, funkcjonowaniu strony internetowej projektu www.pomozsamosbie.pl, promocji za pomocą prasy, telewizji, reklam ulicznych oraz kampaniom informacyjnym w instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji w Punkcie Informacyjnym, na os. Bolesława Śmiałego 23 w Poznaniu, lub pod nr telefonu 789 109 792 i na stronie www.pomozsamsobie.pl.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również