Projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontynuuje realizację projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III" w partnerstwie. Jest to projekt systemowy finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków PFRON.

Jednym z partnerów, który prowadzi rekrutacje do projektu, jest Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA.
Zapraszamy do udziału w projekcie, którego celem jest wsparcie oraz przygotowanie osób z niepełnosprawnością ruchową do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Pomagać w tym będzie bardzo dokładna diagnoza potrzeb i możliwości uczestników projektu, a także indywidualny dobór odpowiednich form wsparcia. Odbiorcami projektu mogą być niepracujące osoby niepełnosprawne ruchowo w stopniu znacznym, a także ich opiekunowie.

Charakterystyka osób, które zostaną objęte wsparciem

Projekt jest skierowany do:
· osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, których edukacja została zakończona jakiś czas temu i aktywizacja zawodowa wymaga na nowo określenia umiejętności oraz predyspozycji, wyznaczenia ścieżki zawodowej oraz niezbędnych szkoleń, które umożliwią podniesienie kwalifikacji i odnalezienie się tych osób na rynku pracy.
· grupy młodych osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które będą mogły w sposób płynny kontynuować naukę na studiach wyższych lub w szkołach pomaturalnych i policealnych.
· grupy osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które już przeszły elementy aktywizacji społecznej i zawodowej i są gotowe przy współpracy psychologa i doradcy zawodowego nauczyć się wykonywania zawodu podczas stażu i podjęcia pracy na otwartym rynku.
· rodzin, opiekunów i osób z otoczenia ON.

Rekrutacja

1. Wymagania dotyczące kwalifikacji do projektu:
– osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ruchowej
– osoba niepracująca
– osoba, która ukończyła 16 lat
– osoba w wieku 16 – 60 lat (kobiety), 16 – 65 (mężczyźni),

2. Żeby wziąć udział w projekcie należy:
– skontaktować się z pracownikami ośrodka i umówić na spotkanie rekrutacyjne (istnieje możliwość dojazdu pracowników do osoby niepełnosprawnej oraz skorzystania z bezpłatnego dowozu do ośrodka)
– odbyć spotkanie rekrutacyjne z pracownikami ośrodka, wypełnić dokumenty aplikacyjne oraz dostarczyć kopię orzeczenia

Udział w projekcie

Po zakwalifikowaniu do projektu odbywa się konsultacja indywidualna z doradcą oraz psychologiem, na podstawie której ustalana jest wspólnie ścieżka działania oraz proponowane są konkretne formy wsparcia.

Formy wsparcia

Dla osób niepełnosprawnych:

1. Warsztaty aktywizacji zawodowej
a. Grupowe 5-dniowe warsztaty aktywizacji zawodowej, wyjazdowe dla osób niepełnosprawnych razem z rodzicami/opiekunami
b. Grupowe 7-dniowe warsztaty aktywizacji zawodowej w ośrodku Pomocy Maltańskiej dla osób niepełnosprawnych
2. Indywidualne konsultacje z różnego rodzaju specjalistami (m.in. lekarz, konsultant „niezależnego życia”, logopeda, architekt, rehabilitant)
3. Szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje zawodowe
4. Szkolenia podnoszące kwalifikacje w Ośrodku Pomocy Maltańskiej
5. Staże
6. Wsparcie w kontynuacji lub rozpoczęciu nauki
7. Zakup sprzętu likwidującego bariery

Dla Rodzin, opiekunów i osób z otoczenia ON:

1. Warsztaty promujące aktywność społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych w otoczeniu
a. Grupowe 5-dniowe warsztaty promujące aktywność społeczno-zawodową, wyjazdowe
b. Grupowe warsztaty promujące aktywność społeczno-zawodową:
– grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów

Dodatkowe wsparcie podczas realizacji projektu

– pomoc asystentów podczas zajęć oraz dojazdu na zajęcia
– bezpłatny transport na zajęcia

Zapewniamy wsparcie psychologa, doradcy zawodowego oraz prawnika.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Jeśli jesteś zainteresowany, zgłoś się do nas:
Ośrodek Pomocy Katowice
ul. Powstańców 21, 40-039 Katowice
32 785 86 68, osrodek. katowice@pomocmaltanska.pl
www.pomocmaltanska.pl

 

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również