Promocja i zachęta do zatrudniania osób niepełnosprawnych

Promocja i zachęta do zatrudniania osób niepełnosprawnych

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zorganizował 22 czerwca 2010 r. konferencję „Promocja działań umożliwiających zatrudnienie osób niepełnosprawnych z zakładów aktywności zawodowej na otwartym rynku pracy".

W licznych wystąpieniach – m.in. przedstawicieli samorządu regionu, ekspertów rynku pracy, placówek edukacyjnych, PFRON, środowisk gospodarczych i pozarządowych – zaprezentowano m.in.:

– aktywne formy działań samorządu województwa śląskiego na rzecz tej grupy osób,
– znaczenie orzeczenia o niepełnosprawności dla indywidualnego doboru formy aktywności zawodowej,
– potrzebę identyfikacji mocnych i słabych stron osób z niepełnosprawnością, celem zdefiniowania ich potrzeb związanych z wejściem na rynek pracy,
– system wspierający zatrudnianie tych osób i rolę w tym zakresie programów PFRON,
– możliwości aplikowania o środki UE w celu ich szeroko pojętej integracji,
– wymogi PIP w zakresie projektowania i wyposażania stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością,
– politykę regionalną w zakresie promocji zatrudnienia tej grupy osób i wiele innych zagadnień.

1277285965

Konferencję otworzył i uczestniczył w niej Mariusz Kleszczewski,
członek Zarządu Województwa Śląskiego. Autor: BP Witold Trólka

Zaprezentowano również opinie i doświadczenia praktyków z zakresu aktywizacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz dobre praktyki dotyczące ich integracji na przykładzie działań i ich skutków zrealizowanych w Rudzie Śl., Wodzisławiu Śl. i w Żorach.
Podczas konferencji sporo uwagi poświęcono funkcjonowaniu zakładów aktywności zawodowej, region śląski jest liderem w zakresie liczby tych placówek, a zatrudniają one 319 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
W 2009 roku marszałek województwa śląskiego dofinansował ich działalność kwotą 4,7 mln zł ze środków PFRON oraz 756 tys. zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego.
Konferencji towarzyszyła wystawa oraz prezentację produktów i usług świadczonych przez ZAZ.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również