Silni Duchem w Zielonej Górze

1 lipca 2010 r. Towarzystwo Integracji Społecznej w Zielonej Górze rozpoczęło realizację Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Silni Duchem - wsparcie osób niepełnosprawnych w drodze do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym".

Głównym celem projektu jest ułatwienie wejścia na rynek pracy osobom niepełnosprawnym z terenu województwa lubuskiego, poprzez ich aktywizację społeczną i zawodową oraz budowanie wsparcia w ich otoczeniu. Dlatego też w projekcie będą mogły uczestniczyć bezrobotne osoby niepełnosprawne (w tym długotrwale bezrobotne) oraz osoby niepełnosprawne nieaktywne zawodowo z terenu woj. lubuskiego. Projekt przewiduje udzielenie wsparcia dla 85 beneficjentów ostatecznych (8 edycji x ~11 osób). Na wsparcie składają się:
1) 10-dniowe warsztaty wyjazdowe dla 85 beneficjentów, obejmujące:
– warsztaty (motywacyjne, poradnictwo zawodowe, porady psychologa, doradztwo prawne, inne);
– indywidualne poradnictwo (psychospołeczne, medyczne, edukacyjne, zawodowe);
2) indywidualne wsparcie doradcy dla 46 beneficjentów w zakresie stworzenia indywidualnego planu aktywizacji;
3) przygotowanie staży zawodowych dla 16 uczestników projektu (ok. 3 miesiące);
4) organizacja wolontariatu dla 16 beneficjentów (min. 80 godzin – max. 2 miesiące);
5) indywidualne poradnictwo psychospołeczne dla 45 beneficjentów i 40 osób z ich otoczenia (np. opiekuna/krewnego) – średnio 8 godzin na beneficjenta.

Dodatkowe wsparcie przewidziane dla beneficjentów ostatecznych, to:
1) transport dla 85 uczestników projektu,
2) zakwaterowanie i wyżywienie dla 85 beneficjentów,
3) materiały do zajęć dla 85 uczestników projektu,
4) zajęcia integracyjne dla 85 beneficjentów,
5) trzyczęściowy „Osobisty Organizer Poszukiwania Pracy” dla 46 beneficjentów,
6) przeprowadzenie badań lekarskich i wypłata stypendium stażowego dla 16 beneficjentów odbywających staże zawodowe,
7) możliwość refundacji części kosztów dojazdu na miejsce odbywania stażu i wolontariatu.
Więcej informacji: www.niepelnosprawni.pomoc.org.pl

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również