Szansa na aktywne życie w Chorzowie

Szansa na aktywne życie w Chorzowie

21 czerwca br. W Chorzowskim Centrum Kultury miało miejsce ciekawe przedsięwzięcie pod nazwą Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych, zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie, wspólnie ze Śląskim Oddziałem Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych i gospodarzem obiektu. Honorowym patronatem imprezę objęli poseł na Sejm RP Marek Plura oraz marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz i prezydent Chorzowa Andrzej Kotala.

Celem Dnia Otwartego było przełamywanie barier we wzajemnych relacjach pomiędzy pracodawcami i osobami z niepełnosprawnością, poprzez umożliwienie bezpośredniego kontaktu, a także dostarczenie pracodawcom informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w zatrudnianiu osób z tej grupy.

690

Goście Dnia Otwartego, przemawia poseł Marek Plura

Właśnie spotkanie informacyjne dla pracodawców otworzyło wydarzenia tego dnia, a po jego oficjalnym otwarciu i wystąpieniach honorowych gości miał miejsce występ artystyczny zespołu „Tolerancja”, który tworzą podopieczni i terapeuci z WTZ w Świętochłowicach. Nagrali oni już trzy płyty, odbyli ponad 160 koncertów, zdobywając laury na wielu ogólnopolskich przeglądach.

24

Audytorium spotkania

Wydarzeniu towarzyszyły targi pracy, z udziałem pracodawców chętnych do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością (m.in. ERA w Chorzowie, Orle Gniazdo w Szczyrku, Limatherm Components w Chorzowie, Konsorcjum CLAR System z Poznania, Work Service), punkt informacyjny ZUS oraz prezentacja ofert wsparcia osób niepełnosprawnych, m.in. przez powiatowe urzędy pracy, w zakresie programów PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, oferty ośrodków rehabilitacyjnych itp. Działał także zaimprowizowany punkt Biura Poselskiego posła Marka Plury.

39

Zespół „Tolerancja”

W trakcie Dnia Otwartego była możliwość uczestnictwa w bezpłatnym badaniu słuchu oraz oddania krwi w ramach akcji „Niepełnosprawni oddają krew pełnosprawnym”. Akcję tę zainicjowało Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo, a w jej efekcie powstał już Klub Honorowego Krwiodawcy z Niepełnosprawnością.

44

Andrzej Kostka, prezes Limatherm Components Sp. z o.o. prezentując swoją firmę, która od maja ub. roku ma swoją siedzibę w Chorzowie, poinformował, że wśród 260 zatrudnionych osób z niepełnosprawnością jest grupka osób niewidomych, uprawiających halową odmianę piłki nożnej dostosowanej do tego typu dysfunkcji, których sponsorują. Na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem Start powstał Klub Limatherm Components – Start Katowice, który zrzesza tych zawodników, a którego ambicją jest zorganizowanie w roku przyszłym – na okoliczność 5-lecia firmy – międzynarodowego turnieju w tej dyscyplinie sportu. Z prośbą o wsparcie tej idei zwrócił się do władz miasta Chorzowa.

46

Poseł Marek Plura: – Jestem przekonany, że wtorek w Chorzowie był dniem otwartych umysłów. Wierzę, że wiele osób niepełnosprawnych znalazło tam nie tylko pracę, ale i pasję! Cieszę się, że możemy mówić o pracy, bo tutaj na Śląsku o pracy mówi się zawsze z dużym szacunkiem i podkreśla się godność wszystkich tych, których ona dotyczy. To jest też przesłanie mojej pracy w parlamencie, pracy, która – mam nadzieję – pomoże również osobom z niepełnosprawnością prowadzić aktywne życie. Często jednak dobrze jest je zaczynać od wolontariatu. Niepełnosprawny wolontariusz? Czemu nie! Są nawet honorowi krwiodawcy wśród niepełnosprawnych. Każdy z nas jest przecież w czymś pełnosprawny. Ktoś potrafi pomóc przy komputerze, ktoś przy szydełkowaniu, ktoś inny ma czas i cierpliwość, żeby przypilnować dzieci sąsiadom, albo poczytać babci gazetę. Warto spróbować, bo tak najlepiej odkrywa się własne zdolności – i po to właśnie dzień otwarty w Chorzowie.

Tekst i fot.: IRCa

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również