Technologiczna wędka w kujawsko-pomorskiem

Ruszyła rekrutacja beneficjentów realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu projektu, zakładającego nieodpłatne zapewnienie dostępu do Internetu 3,5 tysiącom zagrożonych wykluczeniem cyfrowym gospodarstw domowych, którym obejmujemy osoby niepełnosprawne oraz rodziny o najniższych dochodach. Wnioski można składać do końca czerwca w ośrodkach pomocy społecznej wszystkich gmin i powiatów oraz w Polskim Związku Niewidomych.

– Dostęp do Internetu to dziś uniwersalny klucz otwierający drzwi do uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim, do wiedzy i sukcesu zawodowego. Sam niczego nie gwarantuje, ale daje narzędzia komunikacyjne, bez których trudno się obejść we współczesnym świecie. Nasz program ma umożliwić korzystanie z nich także tym środowiskom, które nie byłyby w stanie uczynić tego o własnych siłach – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Budżet programu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” wynosi 25,7 mln złotych. 85 procent tej sumy to środki, które uzyskano z puli Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przedsięwzięcie obejmuje przekazanie zestawów komputerowych z oprogramowaniem i dostępem do Internetu, sfinansowanie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym wyposażonym w komputer, a także szkolenia, dzięki którym wszyscy objęci programem poznają podstawy obsługi komputera. Partnerami w programie są gminy i powiaty w całym województwie.

Nabór wniosków ruszył 13 czerwca i potrwa do końca miesiąca. Zbierają je miejskie, gminne i powiatowe ośrodki pomocy społecznej oraz ośrodki pomocy rodzinie w całym województwie kujawsko-pomorskim, a także Polski Związek Niewidomych. W siedzibach tych instytucji można odebrać właściwe formularze, a także porozmawiać z oddelegowanym do obsługi programu pracownikiem. Przyjęto zasadę, że obsługą potencjalnych beneficjentów zgłaszających się do programu w związku z trudną sytuacją materialną zajmują się gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej lub pomocy rodzinie; obsługą osób niepełnosprawnych powiatowe centra pomocy społecznej lub pomocy rodzinie; obsługą osób niewidomych zajmują się wszystkie terenowe koła Polskiego Związku Niewidomych.

Szczegółowe informacje o projekcie: (http://www.kujawsko-pomorskie.pl/files/wiadomosci/20110608_technologia/informacje.pdf ).

Info: Urząd Marszałkowski w Toruniu

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również