Telepracownik przyszłości w Wielkopolsce

W Wielkopolsce rozpoczyna się realizacja nowego projektu „Telepracownik przyszłości - innowacyjny model aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizowany jest przez firmę Eureka Sp. z o. o., posiadającą bogate doświadczenia w zakresie realizacji szkoleń i projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Telepracownik przyszłości…” to projekt wdrożenia innowacyjnego modelu aktywizacji zawodowej bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP) absolwentów szkół średnich i wyższych z niepełnosprawnością, o ograniczonej mobilności, utrudniającej podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania. Będzie on przebiegał z zastosowaniem telepracy, co pozwoli na skuteczne przygotowanie do zatrudnienia w branżach nowych technologii i e-usług, m.in.: modelowania obiektów 3D, programowania gier komputerowych, broker informacji, grafika komputerowa.

Projekt będzie realizowany w okresie 1 kwietnia 2011 – 31 marca 2013 r. w dwóch etapach.

Pierwszy, trwający do lipca 2011 r., etap oparty będzie na badaniach i konsultacjach, służących dokładnemu zbadaniu rynku i określeniu podstawowych problemów, celów oraz wypracowaniu rozwiązań mogących zmniejszyć dyskryminację osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Weźmie w nim udział co najmniej 10 odbiorców i uczestników projektu.

W ramach drugiego etapu, testującego utworzony model aktywizacji na grupie 40 absolwentów, który rozpocznie się w sierpniu 2011 r. i będzie trwał przez 8 miesięcy, odbędą się:
· specjalistyczne szkolenia zawodowe o tematyce odpowiadającej potrzebom zatrudnienia konkretnego pracodawcy, działającego we wspominanej branży nowych technologii
i e-usług, przygotowujące do udziału w stażu i skracające okres adaptacji do nowego zawodu w formule telepracy,
· 4-miesięczne, płatne (1386 zł brutto/mies.) staże zawodowe w formule telepracy, realizowane w przedsiębiorstwach, przy wsparciu opiekuna (coacha) i pod nadzorem pracownika instytucji rynku pracy.

Realizatorzy projektu zapraszają do współpracy:
· zainteresowane instytucje rynku pracy związane z aktywizacją osób niepełnosprawnych;
· pozostających bez zatrudnienia, o dysfunkcjach utrudniających pracę w trybie stacjonarnym, absolwentów szkół średnich i wyższych z niepełnosprawnością.

Po zakończeniu staży istnieje duża szansa na zatrudnienie w firmach, w których się one odbywały i nie tylko. W wyszczególnionych branżach zgłaszany jest niedobór pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, a właśnie te kwalifikacje zapewnia cykl szkolenia i stażu opracowywany przy współpracy firm i pod kątem potrzeb zatrudnienia w ich branży.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: e.kurkowski@eureka-hr.pl lub pod numerem telefonicznym 504 257 077.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również