W drodze do zatrudnienia

Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach zaprosiło 20 czerwca 2012 r. osoby z niepełnosprawnością oraz pracodawców do udziału w Dniu Otwartym pod nazwą „W drodze do zatrudnienia", poświęconym problematyce poszukiwania pracy i zatrudnienia na otwartym oraz chronionym rynku pracy.

Poseł Marek Plura, przewodniczący Podkomisji ds. Osób Niepełnosprawnych przekazał na nim informacje o bieżących pracach Sejmu nad zwiększeniem pomocy dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. W rozmowach z przedsiębiorcami poseł podkreślał, że dotacje do zatrudniania są ważne, ale jednak drugorzędne. Najistotniejszy jest fakt, że niepełnosprawni pracownicy mocno identyfikują się z firmą, która daje im szanse i nie zmieniają jej po przeszkoleniu.

Przedstawiciele PUP w Katowicach wygłosili prelekcje na temat strategii poszukiwania pracy, profesjonalnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą, miały też miejsce indywidualne konsultacje obejmujące zagadnienia z poszczególnych prelekcji.

Ponadto rolę POPON w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością w województwie śląskim przedstawił na nim Tomasz Jakubiec, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Śląskiego Oddziału tej organizacji.

IRCa

 

 

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również