Wielospecjalistyczna placówka powstanie w Toruniu

W Toruniu powstanie marszałkowskie Regionalne Centrum Wsparcia i Aktywizacji, z infolinią, mieszkaniami instruktażowymi, mieszkaniami wspomaganymi, segmentem diagnostyczno-terapeutycznym, modułem warsztatowo-szkoleniowym i zatrudniającą osoby niepełnosprawne spółdzielnią socjalną.

Zasadniczą funkcją tej potrzebnej instytucji będzie pomoc w trudnych sytuacjach związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi w domu oraz wsparcie osób społecznie wykluczonych. Bazą lokalową jest na razie remontowany kompleks dawnego szpitala psychiatrycznego przy ul. Skłodowskiej-Curie.

– Chodzi o uzupełnienie istniejącego systemu wsparcia i systemu opieki społecznej o brakujące ogniwa przede wszystkim z myślą o osobach i rodzinach, które nie radzą sobie z sytuacją życiową, w której się znalazły, które czują się zagubione, bo nie wiedzą gdzie się zwrócić. Mamy takich rodzin tysiące w całym województwie. Chcemy maksymalnie ułatwić życie tak zwanym opiekunom faktycznym, rodzinnym, którzy gubią się w gąszczu różnych przepisów, bo nie ma w tej dziedzinie spójnego doradztwa. Marzy nam się ośrodek, w którym w jednym miejscu zostanie postawiona diagnoza potrzeb i jednocześnie podejmie się decyzję dotyczącą procesu rehabilitacyjno-leczniczego lub opiekuńczego – tak koncepcję Centrum Wsparcia i Aktywizacji wyjaśnia marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

Bazą lokalową będzie początkowo kompleks poszpitalny przy Skłodowskiej-Curie, ale w planach jest też budowa nowego obiektu w sąsiedztwie hospicjum przy ul. Grunwaldzkiej na Bielanach, z przeznaczeniem na oddział opieki długoterminowej / paliatywnej i ośrodek szkolenia kadr profesjonalnych.

Dla realizacji przedsięwzięcia powstało (nieformalne na razie) konsorcjum złożone z marszałkowskiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu i Pracowni Wspierania Rozwoju AiM, które współpracują już ze sobą wspólnie prowadząc dom dla niepełnosprawnych z Ukrainy.

Centrum będzie powstawało etapami, w ciągu kilku lat. Będą czynione zabiegi, by źródłem finansowania były środki unijne.

pr/, fot. Szymon Zdziebło / tarantoga.pl dla UMWKP

Data publikacji: 13.01.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również