Wspólna deklaracja posłów

Wspólna deklaracja posłów

29 września br. w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane przez POPON z kandydatami do parlamentu, w którym udział wzięli poseł Marek Plura (PO) i Stanisław Szwed (PIS).

Na spotkaniu wspólnie przedstawili deklarację, iż niezależnie od tego, która z opcji politycznych utworzy po wyborach rząd podejmą działania w celu:
· podniesienia podstawy naliczania dotacji dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,
· stworzenia systemu rzetelnej kontroli ulg we wpłatach na PFRON oraz podjęcia reformy tego narzędzia tak, aby skutecznie wspierało utrzymanie miejsc pracy osób niepełnosprawnych,
· stworzenia systemu wsparcia dla firm zatrudniających najbardziej niepełnosprawnych pracowników, w dużej liczbie osób i w dużym procencie w stosunku do całości zatrudnionych w przedsiębiorstwie.
Deklaracja ta jest wskazaniem obszarów, których realizacja zostanie najszybciej podjęta po ewentualnym wejściu do parlamentu.

Pierwszy punkt deklaracji – wg posła Plury – jest wykonalny w oparciu o opinie pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych i informacje Zarządu PFRON.
Obszarem do dyskusji pozostaje kwestia ulg we wpłatach na PFRON, co do których sami pracodawcy wyrażają różne opinie.
Ostatnia kwestia to konieczność wspierania zarówno funkcjonujących od wielu lat spółdzielni inwalidów, których misją nie jest zysk lecz rehabilitacja zawodowa, a także zabezpieczenia nowo powstałych przedsiębiorstw oferujących znaczną liczbę miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

IMG_2695
Na spotkaniu od lewej: posłowie Stanisław Szwed i Marek Plura
oraz Tomasz Jakubiec – przewodniczący Rady Śląskiego Oddziału POPON

Posłowie opowiedzieli się za utrzymaniem dotychczasowej formy prawnej PFRON i koniecznością przeprowadzenia reformy orzecznictwa o niepełnosprawności. Poseł Szwed podkreślił, że należy wzmóc działalność kontrolną dotyczącą orzecznictwa. Poseł Plura opowiedział się za gruntowną zmianą orzecznictwa, rozpoczynając od orzecznictwa powiatowego.

Poseł Stanisław Szwed zapowiedział konkretne inicjatywy na rzecz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w następnej kadencji, m.in. przywrócenie 7 godz. dnia pracy dla osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i uproszczenie zapisów ustawy o rehabilitacji.

Poseł Plura zadeklarował, że bez względu na wynik wyborczy będzie się zajmował ekonomią społeczną w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Jest to obszar, który warto wspierać. Uważa również, że system, który funkcjonuje przez 20 lat nie wypracował planowego indywidualnego wsparcia osób z niepełnosprawnością w zakresie zdiagnozowania możliwości, opracowania ścieżki indywidualnego rozwoju, przygotowania i podjęcia aktywności zawodowej. WTZ nie spełniają takiej roli, ponadto finansowanie ich działalności nie powinno spoczywać głównie na PFRON.

Posłowie zgodnie podkreślali, że w szerszym zakresie powinna powrócić praktyka konsultacji środowiskowych w odniesieniu do planowanych zmian prawnych.

 

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również