„Zainwestuj w świat – zobacz, że warto”

Stowarzyszenie „Środowisko dla Niepełnosprawnych Eko Salus" realizuje kolejny projekt z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu: "Zainwestuj w Świat - zobacz, że warto", współfinansowany z programu grantowego Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

Po wielkim sukcesie pierwszej części kampanii informacyjnej „Zainwestuj w Świat”, mającej na celu zainteresowanie tematem społecznej odpowiedzialności biznesu poznańskich przedsiębiorców, przyszedł czas na kolejną część projektu, kierowanego do dziennikarzy całego powiatu poznańskiego, zainteresowanych tematem CSR i aktywizowaniem przedsiębiorców do wspólnego urzeczywistniania idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu:

Stowarzyszenie „Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS”
60-789 Poznań, ul. Iłłakowiczówny 4/4a
Tel. (061) 843-22-10, Tel./fax (061) 843-22-11, mail: csr@ekosalus.pl
Partnerzy i patroni projektu:

Honorowy patronat Prezydenta Miasta Poznania, pana Ryszarda Grobelnego;
Patronat „Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym”

link: http://ekosalus.pl/o_stowarzyszeniu/tresc/13.html

Materiał wytworzony w ramach PROJEKTU DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU GRANTOWEGO LIGI ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Czym jest CSR?

Skrót pochodzi od słów corporate social responsibility (z ang. społeczna odpowiedzialność biznesu). Komisja Europejska określa społeczną odpowiedzialność biznesu jako koncepcję, w której przedsiębiorstwa na zasadach dobrowolności włączają problematykę społeczną w swoją działalność. Ta nowa strategia zarządzania i marketingu zwraca uwagę na fakt, iż przedsiębiorstwo istnieje w kontekście społecznym i kulturowym. Tym samym inwestycje w kapitał społeczny są źródłem wymiernych korzyści dla biznesu. Coraz trudniej zwiększyć konkurencyjność tradycyjnymi metodami. Społeczna odpowiedzialność biznesu otwiera nowe możliwości.

Co daje nowe podejście do biznesu:

· większą innowacyjność;
· pozytywny wizerunek wśród pracowników;
· wyższy poziom kultury organizacyjnej;
· większą konkurencyjność;
· lepsze relacje ze społecznością i władzami lokalnymi;
· wzrost przywiązania klientów i współpracowników;
· zwrócenie uwagi inwestorów .

Co ma to wspólnego z niepełnosprawnością?

Co najmniej 10% populacji stanowią osoby niepełnosprawne, tworzące jednocześnie jedną z największych grup poddanych dyskryminacji na rynku pracy. Są to nie tylko wartościowi pracownicy, których zatrudnienie pozwala na uzyskanie dofinansowań z budżetu państwa, ale także klienci, udziałowcy czy partnerzy. Dlatego uważamy, że zwrócenie uwagi na tę grupę jest jednym z podstawowych aspektów społecznie odpowiedzialnego biznesu, którego idee chcemy propagować.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również