Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie

Od prawie półtora roku w Drzonowie (gmina Lisewo, woj. kujawsko-pomorskie) działa zakład aktywności zawodowej. To miejsce pracy 39 osób niepełnosprawnych z powiatu chełmińskiego. Placówka daje im szansę na samodzielność i integrację ze społeczeństwem. Oprócz rehabilitacji zakład prowadzi działalność wytwórczą: stolarską, papierniczą i rękodzielniczą oraz usługową.

Drzonowski zakład mieści się w dwóch kompleksowo wyremontowanych i przygotowanych do pełnienia nowej funkcji poszkolnych budynkach. Placówka jest wykorzystywana podwójnie, bo po południu działa tutaj świetlica wiejska z pracownią komputerową, prowadzone są też zajęcia dla dzieci.

Celem zakładu w Drzonowie, podobnie jak innych ZAZ-ów w całym kraju jest aktywizacja zawodowa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych. Funkcjonuje jako samodzielna jednostka budżetowa. Jej działalność jest możliwa dzięki środkom z PFRON, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski.

– Cieszę się, że takie ośrodki powstają nie tylko w dużych miastach, ale również w mniejszych miejscowościach i na wsiach, gdzie niepełnosprawni mają największe problemy ze znalezieniem pracy. Dzięki takim miejscom te osoby czują się potrzebne, nie muszą bezczynnie siedzieć w domu, co jest bezcenne dla ich rehabilitacji – mówi marszałek woj. kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

Obecnie w placówce pracuje 39 osób niepełnosprawnych w tym 26 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 12 osób obsługi. Najwięcej, 16 osób pracuje w wytwórni kartonu. 11 osób zatrudnia pracownia obróbki drewna, w której produkowane są meble ogrodowe: ławki, stoły, huśtawki, piaskownice i kwietniki. W pracowni rękodzielniczej, w której powstają malowane i ozdabiane ręcznie wyroby ze szkła, produkty z ceramiki i gliny, obrazki ścienne i dekoracje świąteczne pracuje 8 osób. Kolejne 4 osoby zatrudnione są w dziale gospodarczym, który zajmuje się między innymi porządkowaniem ogródków i koszeniem trawy.

Pracownicy zakładu nie narzekają na brak zamówień. Swoje produkty promują na targach i wystawach. Są też stale obecni między innymi na kiermaszach organizowanych w Urzędzie Marszałkowskim.

Zakład Aktywności Zawodowej
Drzonowo 42
86-230 Lisewo
tel. 56 6758928

W regionie działają prężnie jeszcze cztery tego typu placówki w:
– Bydgoszczy, który prowadzi działalność w zakresie poligrafii offsetowej oraz niskonakładowego druku cyfrowego. W zakładzie pracuje 45 osób niepełnosprawnych, w tym 41 ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
– Białych Błotach, jest gospodarstwem pomocniczym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i prowadzi działalność wytwórczo-usługową z zakresu imprez sportowo-rekreacyjnych, utrzymania czystości oraz usług reklamowych. W ośrodku pracuje 21 osób niepełnosprawnych, w tym 20 ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
– Brodnicy, w którym pracuje 30 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. ZAZ jest ośrodkiem pomocniczym przy Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Prowadzi działalność w zakresie usług hotelarsko-gastronomicznych oraz obsługowo-rehabilitacyjnych.
– ZAZ w Wąbrzeźnie funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. Prowadzi działalność sportowo-rekreacyjną i obsługowo-rehabilitacyjną. Zatrudnia 18 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
W tych zakładach pracuje w sumie ponad 150 osób niepełnosprawnych.

B. K.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również