Zatrudnij Asa

Szacuje się, że w Polsce żyje obecnie ok. 30 tys. osób z autyzmem (ASD) w tym ok. 10 tys. to osoby dorosłe. Ze względu na utrudnioną komunikację z tymi osobami są one dotknięte w dużej mierze problemem wykluczenia społecznego.

Według danych z ogólnopolskiego projektu „Wsparcie osób z autyzmem” z 2009 r. na 248 osób tylko 4 podjęły pracę zawodową.

Projekt „Zatrudnij Asa” ma na celu promocję idei zatrudnienia osób z ASD wśród pracodawców, którzy mają zbyt mało wiedzy na temat autyzmu, możliwości osób, które są nim dotknięte oraz potencjalnych korzyści wynikających z ich zatrudnienia. Osoby te często mają ponadprzeciętną cierpliwość, umiejętności techniczne i informatyczne itp.

Jednak najważniejszym planowanym rezultatem projektu jest opracowanie modelu innowacyjnych rozwiązań wspierania zatrudnienia oraz strategii ich wdrażania, dzięki którym sytuacja osób z ASD na polskim rynku pracy powinna ulec poprawie.

Ponieważ żadna z polskich organizacji nie ma jeszcze doświadczenia w tym zakresie, Fundacja SYNAPSIS – realizator projektu – stworzyła partnerstwo z organizacjami z Danii (Specialist People Foundation) i Wielkiej Brytanii (The National Autistic Society) w kwestiach merytorycznych, a w kwestiach biznesowych z Akademią Nauki i UNDP Polska.

Projekt „Zatrudnij Asa” będzie realizowanych od 1 września 2011 do 30 września 2012. Jest skierowany przede wszystkim do wysokofunkcjonujących osób z autyzmem lub z zespołem Aspergera z minimum średnim wykształceniem z województwa mazowieckiego, które chciałyby pracować zawodowo.

Planowany projekt jest pilotażowy i zostanie nim objęta grupa 10 osób, którym organizator zapewnia m.in. trening umiejętności społecznych potrzebnych w pracy, szkolenie z zakresu IT i obsługi urządzeń biurowych, wsparcie doradcy zawodowego, staże w firmach.

Ponadto w wyniku projektu powstanie szereg materiałów promocyjno-informacyjnych.
Ankieta zgłoszeniowa i więcej informacji na stronie www.zatrudnij-asa.pl/pol

IRCa

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również