Kolejna edycja akcji „Light it blue” na Śląsku

Z inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 2 kwietnia ustanowiony został Światowym Dniem Wiedzy na temat Autyzmu. Dzień ten ma uświadomić społeczeństwom wyzwania, jakim muszą sprostać osoby ze spektrum autyzmu. Służy również temu aby stale realizować wysiłki na rzecz pełnej integracji społecznej.

Autyzm jest obecnie postrzegany jako jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych we współczesnym świecie. Szacuje się, że w Polsce żyje obecnie 400 tysięcy osób z autyzmem.

Każdego roku 2 kwietnia podejmowana jest akcja „Light it blue” – zapal się na niebiesko. Tego dnia wiele rozpoznawalnych budynków, punktów orientacyjnych, galerii na świecie oświetlanych jest na niebiesko. W województwie śląskim w przeszłości były to m.in. takie miejsca jak „Żyrafa” w Parku Śląskim, czy katowicki „Spodek”, czy Biblioteka Śląska.

Dla osób ze spektrum autyzmu pomocne jest stosowanie komunikacji alternatywnej ewentualnie komunikacji wspomagającej (ang. Augmentative and Alternative Communication, AAC). W ramach jednej ze stosowanych metod, w używa się piktogramów (symboli) w celu nawiązania komunikacji.

Warto dodać, że obecnie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, wraz z jednostkami, uczestniczy w projekcie „Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się”. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie, w oparciu o transfer i adaptację austriackich rozwiązań, nowego sposobu świadczenia usług publicznych w jednostce samorządu terytorialnego (JST) w Polsce, wraz ze standardem obsługi, dla osób mających trudności w komunikowaniu się.

UMWS, fot. Tomasz Żak / UMWS

Data publikacji: 02.04.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również