Maląg: 27 mld zł w 2020 r. na wsparcie osób z niepełnosprawnościami

W tym roku na wsparcie osób z niepełnosprawnościami przeznaczyliśmy ponad 20 mld zł. W następnym na ten cel zaplanowano ponad 27 mld zł – wskazała 3 grudnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji szefowa MRPiPS złożyła życzenia osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom.

– W tym wyjątkowym dniu osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom życzę przede wszystkim, aby ich siła pozwalała pokonywać wszelkie trudności. Aby spotykali się z życzliwością i zawsze mogli liczyć na drugiego człowieka – powiedziała Maląg.

Podkreśliła, że wsparcie dla niepełnosprawnych powinno być zindywidualizowane, ale też kompleksowe, obejmujące wszystkie możliwe aspekty społeczne, zdrowotne i zawodowe. Zwróciła uwagę, że w 2019 r. na wsparcie niepełnosprawnych przeznaczono ponad 20 mld zł. W kolejnym roku na ten cel zaplanowano ponad 27 mld zł.

Minister wskazała, że rząd podejmuje wiele działań na rzecz wsparcia niepełnosprawnych. Wymieniła m.in. działania prowadzone w ramach programu „Dostępność plus” i te finansowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Dodała, że ze SFWON finansowane są m.in. usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, opieka wytchnieniowa, centra opiekuńczo-mieszkalne i usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

– Staramy się wspierać osoby niepełnosprawne kompleksowo. Myślimy także o funkcjonujących świadczeniach, aby były one na godnym poziomie – powiedziała Maląg i wskazała m.in. na podwyższenie zasiłków pielęgnacyjnych i renty socjalnej.

Szefowa MRPiPS przypomniała, że od października Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatruje także wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych w wysokości do 500 zł miesięcznie.

– Osób, które mogą ubiegać się o to świadczenie jest ok 800 tys. Do tej pory zostało złożonych ponad 600 tys. wniosków. Ponad 200 tys. świadczeń już zostało przyznanych – poinformowała.

– Jesteśmy zobowiązani tworzyć szeroką koalicję na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych. Ważne są wspólne działania rządu, samorządu i organizacji pozarządowych. Zależy nam na tym, by osoby niepełnosprawne były aktywne społecznie, bo to przywraca wiarę, siłę i moc drugiego człowieka, a także były w miarę możliwości aktywne zawodowo – zaznaczyła Maląg.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest od 1992 r. Ustanawiając ten dzień, ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.(PAP)

Karolina Kropiwiec, fot. FB Marleny Maląg

Data publikacji: 03.12.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również