MIR: będą ułatwienia dla niepełnosprawnych na dworcach

MIR: będą ułatwienia dla niepełnosprawnych na dworcach

Niepełnosprawni i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujący autokarami będą mogli liczyć na pomoc m.in. przy wsiadaniu do pojazdu, czy załadowaniu bagażu - zakłada projekt noweli ustawy o transporcie drogowym, którym w środę ma zająć się rząd.

– Projekt, który ma wprowadzić do polskiego prawa przepisy unijne dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym, powinien trafić do Sejmu jeszcze w listopadzie – powiedział PAP wiceminister infrastruktury i rozwoju Zbigniew Rynasiewicz.
Jak wyjaśnił, w Polsce będzie wyznaczonych 21 dworców autobusowych i autokarowych, na których niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej będzie udzielana pomoc. – Będą one znajdowały się w miastach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców i obsługujących rocznie ponad 500 tys. pasażerów, w tym m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie i Lublinie – zaznaczył.
Dworce te – jak wyjaśnił – mają pełnić funkcję terminala autobusowego i autokarowego, gdzie niepełnosprawni będą mogli liczyć na pomoc. Poinformował, że dostosowanie do wymagań unijnych terminali na dworcach będzie zadaniem gminy. – Pieniądze na sfinansowanie wydatków związanych z ich dostosowaniem będą pochodzić z opłat pobieranych przez właścicieli dworców od operatorów lub przewoźników drogowych – powiedział.
Chodzi o nieodpłatną pomoc np. w przejściu z poczekalni na pokład pojazdu, wejściu do autokaru i znalezieniu siedzenia, załadowaniu i odebraniu bagażu, czy przewiezieniu psa przewodnika.
Oprócz tego niewyznaczone do takiej pomocy dworce również będą mogły się o to ubiegać. Szczególnie chodzi o te znajdujące się w miejscowościach uzdrowiskowych i turystycznych.

Wiceminister infrastruktury i rozwoju poinformował ponadto, że projekt reguluje kwestie związane z ochroną praw pasażerów, szczególnie ws. składania i rozpatrywania skarg. Jak wyjaśnił, chodzi m.in. o niedopełnienie pewnych obowiązków przez przewoźnika, w tym niezabezpieczenie podstawowych potrzeb pasażerów w trakcie podróży czy odpowiedniego stanu bezpieczeństwa.
– Organami właściwymi do rozpatrywania skarg na niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez przewoźnika będzie organizator publicznego transportu drogowego oraz organ, który wydaje zezwolenia w międzynarodowym transporcie drogowym – zaznaczył. Będą to więc np. marszałkowie czy Główny Inspektorat Transportu Drogowego, który odpowiada za kwestie związane z transportem międzynarodowym.
– W przypadku gdy dworzec stanowi własność samorządu skargi będzie rozpatrywał wojewoda dodał Rynasiewicz.
Zgodnie z projektem pasażer będzie mógł wnieść skargę również do marszałka województwa na organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. – Za nieprzestrzeganie przepisów przewoźnik drogowy, podmiot zarządzający wyznaczonym dworcem, organizator turystyki lub pośrednik turystyczny będzie podlegał karze w wysokości nie większej niż 30 tys. zł – wyjaśnił Rynasiewicz. (PAP)

dol/ son/

Data publikacji:10.11.2014 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również