Sztuka osób niepełnosprawnych w Sejmie

Osoby niepełnosprawne mogą dzielić się swoją wrażliwością i postrzeganiem świata poprzez sztukę, dlatego tak cieszy wystawa konkursu plastycznego „Sztuka osób niepełnosprawnych” – mówił podczas wernisażu prac konkursowych w Sejmie szef PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

W holu głównym Sejmu 3 grudnia odbył się wernisaż wystawy XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka osób niepełnosprawnych”, w którym uczestniczyli m.in. członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Tematem przewodnim tegorocznej edycji były „Podróże moich marzeń”. Szesnaście prac konkursowych będzie można oglądać tam do 9 grudnia.

3 grudnia obchodzony jest również Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Dzień ten ustanowiło Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r. Jego celem jest m.in. przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych i zwiększenie świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych.

Podczas wernisażu prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz życzył osobom niepełnosprawnym, aby „plany, marzenia i zamiary mogły być i były realizowane, żeby świat wokół stawał się coraz bardziej życzliwy i przyjazny oraz żeby osoby te mogły czuć się pełnoprawnymi obywatelami w naszej ojczyźnie”.

– Dzień Osób Niepełnosprawnych ma przybliżyć naszemu społeczeństwu osoby z niepełnosprawnościami, ma umożliwić im pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym – przekonywał szef PFRON. – Dlatego – dodał – tak cieszy wystawa, na której osoby z niepełnosprawnościami mogą się dzielić swoją wrażliwością i swoim postrzeganiem świata.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marzena Maląg, życzyła wszystkim osobom niepełnosprawnym z okazji ich święta „wszystkiego co najlepsze, samych dobrych chwil oraz aby trudności stały się wyzwaniami do osiągnięcia celów i pokonywania ich”. Zaznaczyła jednocześnie, że działania podejmowane przez rząd mają być „systematyczne, kompleksowe i żeby rzeczywiście przekładały się na realne wsparcie osób, które tego potrzebują”.

Maląg odczytała także list od premiera Mateusza Morawieckiego, który zauważył, że konkurs „Sztuka osób niepełnosprawnych” jest jednym z największych przeglądów twórczości artystycznej niepełnosprawnych.

„Konkurs ten popularyzuje artystyczną aktywność tych osób i niesie ze sobą ważne przesłanie – przypomina nam o niezbywalnych prawach tych osób, takich jak prawo do szacunku, poczucia własnej wartości, akceptacji, równości i zrozumienia” – napisał Morawiecki. Jego zdaniem sejmowa wystawa to „kolejny przykład wcielania w życie integracji i dowód na to, że więcej nas łączy niż dzieli”.

„Sztuka osób niepełnosprawnych” to największy w Polsce przegląd dorobku artystycznego placówek terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych. Konkurs od 2003 r. promuje i nagradza ich twórczość. Do tegorocznej edycji konkursu do wojewódzkich oddziałów PFRON-u zgłoszono 1883 prace.

W konkursie nagrody o łącznej wartości blisko 90 tys. zł otrzymali uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy i niepełnosprawni mieszkańcy domów pomocy społecznej. Przyznano je w pięciu kategoriach: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, tkanina i aplikacja, rzeźba kameralna i płaskorzeźba oraz fotografia. Najlepsze prace oceniła komisja konkursowa. W jej skład weszli znani artyści plastycy, historycy sztuki i etnografowie.

Konkurs „Sztuka osób niepełnosprawnych” przyczynia się do propagowania arteterapii jako formy rehabilitacji oraz uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym. Jego celem jest rozwój osobisty niepełnosprawnych i przezwyciężanie ich izolacji społecznej, a ponadto zwrócenie uwagi szerszej opinii publicznej na walory artystyczne sztuki osób niepełnosprawnych. (PAP)

Dorota Stelmaszczyk, oprac. rhr/, fot. MRPiPS / Flickr

Data publikacji: 03.12.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również